Vos Užmerkiu Akis dainos žodžiai

Primary tabs

Vos užmerkiu akis
Ir tylu ir ramu
Ir triukšminga buitis kaip nuklydę gandai
Ir svaigsti ir stebies valandėlės džiaugsmu
Ir kaip laimės dvasia bekraštybėj skraidai

Vos užmerkiu akis
Tu ir vėl su manim
Pagrobta iš nakties mėlynųjų žiedų
Su skausminga dvasia
Nuodėminga mintim
Ir likimo lemties amžinuoju kerštu

Mano skausmo diena tau šalta ir nyki
O tave aš kaip šviesųjį džiaugsmą šaukiu
Ir kasdien tu viena mano maldą baigi
Neatmerkim akių
Neatmerkim akiųFacebook komentarai: