Linksmos mokinių rašinių ištraukos<

Primary tabs

Daugiau įdomybių: ČIA

Linksmos mokinių rašinių ištraukos

 

 

• Šienapjūtės dainose apdainuojami mergelės ir grėblio santykiai.

• Žemaitė su baudžiauninkų vaikais santykiaudavo per tvorą.

• Kovos lauke girdėjosi numirėlių šauksmai ir dejonės.

• Kaktusas nukrito ant katinėlio ir sukniaukė iš skausmo.

• Visi poeto eilėraščiai buvo rimuoti, kas kitiems poetams retai pasitaiko...

• Karvė - tai didelis gyvūnas, kuris savo kampuose turi kojas.

• Princas palaikė Undinėlę vyru, nes nematė jos žemiau juosmens.

• Jis buvo pasiturintis ūkininkas: turėjo kiaulę, arklį ir žmoną...

• Ant ežero kranto melžėja melžė karves, o vandenyje viskas atsispindėjo atvirkščiai...

• Automobilis apvirto ir užsimušė.

• Brisius paseno ir nebetiko naudojimui.

• Geriausi mokiniai talpinami į stendą.

Facebook komentarai:

Daugiau įdomybių