Pažink žmogų iš jo pirštų formos

Primary tabs

Daugiau įdomybių: ČIA

Pažink žmogų iš jo pirštų formos
 

 

Taisyklingos formos, gerų proporcijų, tiesūs, ne liesi, ne stori, pakankamai lankstūs. Dėl ilgio. Žinoma, nagų ilgis nepridedamas prie piršto ilgio. Didysis pirštas yra pats stabiliausias ir normaliu atveju sudaro maždaug pusę plaštakos ilgio. Smilių būna įvairesnių. Paprastai jis yra trumpesnis už bevardį. Nenormaliai trumpu jis laikomas tada, kai nesiekia didžiojo piršto paskutinės falangos vidurio. Bevardžio normalų ilgį nustatyti sunkiau. Kartais jis yra vienodo ilgio su smiliumi, tačiau dažniausiai ilgesnis už smilių. Mažylis yra normalaus ilgio, jeigu pasiekia bevardžio piršto viršutinį narelį.

Čia kalbėjome apie normalų ilgį. Ilgais pirštais laikomi visi, kurie šiek tiek viršija normalų. Tokius pirštus turi kantrūs analitikai, truputį drovūs ir kuklūs. Jie mėgsta tikslumą ir punktualumą.

Jeigu pirštai per daug ilgi, žmogaus polinkis į smulkmenas ir detales - kraštutinis, nenormalus. Jo pozicija perdėtai kritiška, jis visus erzina polinkiu nuolatos prieštarauti. Toks žmogus yra dirglus, greit susierzina, pilnas labai aistringų polinkių ir troškimų, yra kraštutinis individualistas. Sunku pakęsti jo smulkmeniškumą, jis visada viskuo nepatenkintas, nuolatos blogos nuotaikos, apsvaigęs nuo idėjų-kliedesių. Labai ilgų pirštų savininkai nuolatos prieštarauja viskam, taip griaudami net pačias gražiausias idėjas. Dažniausiai būna nervingi, aktyvumas ribotas, jų silpna gyvenimo energija reikalauja dažnų iškrovų.

Senovės meno meistrai rankas su labai ilgais pirštais naudojo ikonų modeliais. Tokios rankos, be abejo, labai gražios, tačiau jos visiškai bejėgės, be gyvybės, be energijos ir priklauso 'negyviems' intravertiškiems žmonėms.

Ištyrus 120 šizofrenikų jausmingo tipo rankų, 85 procentais atvejų buvo gražūs, tiesūs pirštai, kurie nuo normalios rankos skyrėsi tiktai savo padėtimi, raumenų kiekio sumažėjimu ir nepaprastu lankstumu. Elementarioje šizofrenikų rankoje j akis krinta nenormali pirštų forma. Pavyzdžiui, smilius, didysis ir bevardis pirštai būna vienodo ilgio, o mažylis - daug ilgesnis už normalų. Tie patys požymiai, tačiau mažiau ryškūs, būdingi silpniems žmonėms, kurių emocijos daugiau ar mažiau yra nukrypusios nuo normos.

Trumpi pirštai priklauso nekantriems žmonėms, kurie viską daro skubotai, impulsyviai, dažniausiai neapgalvotai. Jie nesiknibinėja detalėse, susikuria paviršutinišką bendrą vaizdinį, kuris iš pirmo žvilgsnio atrodo lyg ir turi pagrindą. Tokie žmonės kalba glaustai ir trumpai, visai priešingai negu ilgų pirštų savininkai-svaičiotojai, paskandinantys mus žodžių sraute ir po bet kokia priedanga 'nusiplaunantys' nuo beviltišku tapusio pokalbio.

Labai trumpi pirštai yra susiję su pažeista endokrininių liaukų pusiausvyra, pavyzdžiui, skydliaukės hipofunkcija. Apskritai trumpi pirštai siejami su gyvu temperamentu, emocionalumu, jautria prigimtimi. Net šio tipo silpnapročiai būna džiaugsmingi ir linksmi, gana taikūs.

Labai ilgi pirštai - skurdūs jausmai, ekscentriškas charakteris, jausmingumas, keistas elgesys ir didelė fantazija.

Jeigu visi pirštai vienodo arba beveik vienodo ilgio, tik mažylis trumpesnis, toks žmogus - aistringas žaidėjas, puikiai jungiantis veiksmą ir reakciją.

Ilgas smilius rodo žmogaus ramų, bet energingą garbėtroškos jausmą. Jis gerbia save su pagrindu, remdamasis realiu savo svarbumo įvertinimu ir tai verčia jį patį stengtis tobulėti. Tai puikiausia vadovo savybė.

Per daug ilgas smilius keičia padėtį. Graži garbėtroška pavirsta troškimu valdyti kitus bet kokiomis priemonėmis, bet kokia kaina, į visus žiūrint iš aukšto ir vadinant kvailiais. Toks žmogus pilnas beprasmių pretenzijų valdyti (autoritarinės pretenzijos) ir pilnas godumo visko turėti.

Per daug trumpas smilius yra emocionalumo ir kuklumo požymis, kuris netrukdo žmogui kaip asmenybei daryti karjerą arba būti drąsiam išlaikant pusiausvyrą.

Kuo ilgesnis didysis pirštas, tuo labiau žmogus sugeba susikoncentruoti ir abstrakčiai mąstyti. Deja, tuo pačiu didėja ir jo polinkis į depresiją, jautrią reakciją į neigiamas gyvenimo aplinkybes, kurių dėl savo lėtos reakcijos ir nuolaidumo jis negali išvengti.

Trumpas didysis pirštas tik iš dalies sumažina ilgo šio piršto savybes. Trumpas didysis sustiprina aistringus troškimus ir širdingą impulsyvią veiklą, ieškojimą, kaip patenkinti aistrą, todėl sudaro sąlygas neapgalvotiems poelgiams, paveikiantiems jo likimą. Tik tuo atveju, jeigu egzistuoja pusiausvyrą atkuriantys veiksniai, sumažinantys perdėtą kovingumą ir jeigu žmogus suvokia ir įvertina savo tikrąją prigimtį, jis pajėgia išsilaisvinti nuo prigimties priklausomybės ir gali 'perjungti' savo valią, o veiksmus – apgalvoti.

Labai ilgas bevardis pirštas visada rodo charakterio anomalijas, tačiau neskubėkite daryti išvadų. Apskritai ilgas bevardis pirštas gerąja ir blogąja prasmėmis reiškia genialų įkvėpimą menuose, mokslo tyrimuose, taip pat nedisciplinuotą gyvenimą. Nekontroliuojamos aistros - štai kas daro jį nedrausmingą. Jis aklai pasiduoda aistroms ir kai kada beprotystė belieka kaip vienintelė išeitis.

Nedarant rimčiausių nuosprendžių, vis dėlto privalu priminti, kad daugelis beždžionių, kurių smilius trumpas, dažniausiai turi labai ilgą bevardį. Kita vertus, nereikia pamiršti, kad bevardis pirštas yra pasyvioje, receptyvinėje rankos dalyje. Pasyvumas ir receptyvumas yra visiems vienoda, bendra savybė, todėl asmeniniai polinkiai, gyvenimo aplinkybės, amžius padaro žmogų arba pilną įkvėpimo kūrybai, arba pasmerkia pražūtingam smigimui į save.

Ilgas bevardis pirštaas nebūtinai yra neorganizuotumo požymis, gal labiau nekantrumo, kuris skiriasi nuo trumpapirščių žmonių nekantrumo - jis subtilesnis ir švelnesnis. Tai nekantrumas žmonių, kurie nuoširdžiai ir atsidavę visomis turimomis priemonėmis siekia įkūnyti savo tikslus.

Trumpas bevardis pirštas rodo atsargumą, pasvertą susilaikymą, dažniausiai praktiniais sumetimais.

Ilgas mažylis pirštas visų pirma yra inteligentiškumo, proto aštrumo, organizacinių sugebėjimų, atsargumo, susivaldymo ir nepriklausomybės požymis. Toks žmogus pilnas geriausių sugebėjimų ir labai pasitiki savo jėgomis. Jis nuoširdžiai atviras ir rodo pastangas kuo daugiau išmokti, įgyti žinių - kartais iš liūdesio, kartais iš išskaičiavimo jis gali pasinerti į bet kokią mokslinę veiklą.

Per daug ilgas mažylis rodo žmogaus nepasitikėjimą ir perdėtą gudrumą, kuris gali būti pavojingas. Veidmainingas gudrumas, melas, apsimetinėjimas pridengia pačius sukčiausius planus. Labai ilgas mažylis būdingas beždžionėms - jis tokio ilgio kaip smilius arba dar ilgesnis. O beždžionės yra labai gudrutės plėšikės. Žmogus - ne gyvulys - šias savo savybes gali pakeisti proto ir valios pastangomis.

Trumpas mažylis rodo intuiciją, sugebėjimą greitai suprasti ir prisitaikyti. Neįkainojama tokio žmogaus vertybė tiriamajame darbe ir moksle yra labai platus žinių spektras, kuris jaučiamas net trumpai su juo pabendravus. Kartais jį menkina kiek per didelis atvirumas, greiti, ne visai apgalvoti, atsakymai. Vis tiek jis taikliai ir tiesiai pataiko į tašką, visada pamato esmę, o ne smulkmenas.

Labai trumpas mažylis būna žmogaus, kuris labai reaguoja į aplinką ir kitų žmonių įtaką. Jis nepraktiškas, kartais visai neturi finansinio intereso ir, žinoma, yra visai negabus komercijoje, nes jam trūksta žinių, elgiasi naiviai, leidžiasi įkalbamas. Šią išvadą turi patvirtinti bendras rankos vaizdas.

Moterų mažylis dauguma atvejų yra trumpesnis už vyrų. Šį fenomeną galima paaiškinti tuo, kad trumpas mažylis yra skydliaukės hipofunkcijos požymis.FALANGOSIšskiriamos keturios galinių pirštų falangų FORMOS: kastuvėlio, keturkampė , nutekinta (koniška) ir smaila. Labai retai visų pirštų galiukų formos būna vienodos.


Kastuvėlio formos galinės falangos pasitaiko rečiau negu keturkampės. Medicinos praktikoje šio tipo falangos turi ypatingos reikšmės. 62 procentus tokių rankų Fridmanas aptiko apžiūrėdamas psichiatrinėje ligoninėje gydomus pacientus. Šią falangų formą matome ir už klinikos sienų, dažniausiai elementariose ir dinamiškose-kaulėtose rankose. Tokios rankos būna žmonių, kurių galvos kupinos beprotiškų idėjų, o elgesyje gausu ekscentriškų išdaigų. Jų temperamentas šiek tiek šizoidinis. Juos kamuoja neurozės, tipiška persekiojimo manija, kuri kaitaliojasi periodais - tai žmogus atrodo dvasiškai sveikas, tai dvasinis ligonis. Normalių sveikų žmonių pirštai kastuvėlio formą gali įgyti dėl tam tikros profesijos, kai nuolatos tenka ką nors spausti su viršutine falanga - pianistų, smuikininkų, skulptorių.Keturkampė galinė falanga yra aktyvumo, kritiškumo, kompetencijos ir drausmės požymiai. Tokių pirštų šeimininkas visą gyvenimą eina tiesiu ir aiškiu keliu. Tačiau tie požymiai tikri ne visų tipų rankose. Elementariose ir infantiliškose rankose kompetencijos rasite nedaug. Neskubėkite daryti išvadų iš atskirų požymių - žiūrėkite į visumą.Nutekinti (koniški) pirštų galai dažniausiai būna jausmingose ir idealiose rankose. Koniški pirštai - grožio etalonas, Renesanso laikais jie buvo dailininkų numylėti. Ano laiko fizinio grožio idealai gerokai skyrėsi nuo graikų, ieškojusių tvirtų ir stiprių modelių. Graikų skulptūrose vyrauja elementarios arba dinamiškos-raumeningos rankos su keturkampiais pirštais. Renesanse dailininkai idealizavo Madonos tipo moters ranką, o graikai pirmenybę suteikė dievams - vyrui arba moteriai, kurie abu turėjo būti tvirti, stiprūs, aktyvūs ir gražūs. Gražūs žemiškai, bet ne dieviškai. Šie estetiniai skirtumai iš tiesų atitinka skirtumus tarp išorinės formos ir dvasinės būsenos.Nutekinti pirštų galai būdingi žmonėms, iš prigimties linkusiems į fantaziją, intuiciją ir didžiausią jausmingumą, kuris kartais tampa nebe normalus. Tokie pirštai būdingi moterims. Jeigu nutekinti pirštai, net ir didysis, yra vyro rankoje, jų reikšmė yra itin pabrėžiama - tai yra silpnos valios požymis. Toks vyras pasiduoda svetimai įtakai. Tokia ranka dažnai būna aktorių ir šokėjų - tiek vyrų, tiek moterų.Smailūs pirštų galai reiškia tą patį, ką ir nutekinti, tiktai padidėja malonumų ieškojimas. Dvasine prasme šie žmonės yra stabilūs, retai nukrypsta į depresijas. Kartais jie gali būti tikri egoistai, netgi kietaširdžiai. Tokius pirštų galus taip pat dažnai turi aktoriai, dailininkai ir kitų laisvųjų profesijų atstovai.PIRŠTŲ POZA. Jeigu pirštai visokiomis aplinkybėmis turi tendenciją prisiglausti prie vienas kito, šis žmogus niekada 'neišeina iš savęs', valdosi ir susivaldo. Svarbiausias jo gyvenimo principas yra atsargumas. Geriausia jo savybė - mokėjimas susikaupti, sukoncentruoti mintis. Bloga savybė - polinkis į egoizmą.Atstirę vienas nuo kito pirštai rodo priešingas aprašytoms savybes. Tokio žmogaus charakteris impulsyvus, mąstymas guvus, jis puikus vykdytojas, nes turi intuicijos dovaną, moka įsijausti, persiorientuoti į atitinkamą situaciją.Labai atstire, nutolę vienas nuo kito pirštai būdingi žmonėms, kurie dažnai elgiasi neapgalvotai, neatsargiai, impulsyviai. Dažniausiai jie būna išlaidus.ATSTUMAS TARP PIRŠTŲLaisvai padėję ranką ant stalo matome tam tikrus tarpelius tarp pirštų. Atstumas tarp pirštų informuoja apie moralines žmogaus nuostatas ir suteikia galimybių įlįsti į žmogaus vidaus pasaulio paslaptis. Galima sužinoti apie tokias charakterio savybes, kurių kasdienybėje lengvai nepastebėsi. Nevienodas atstumas tarp pirštų atsiranda dėl skirtingo sausgyslių įtempimo ir įsitempimo. Pats mažiausias atstumas yra tarp bevardžio ir didžiojo pirštų, didesnis - tarp didžiojo ir smiliaus. Reikia pridurti, kad beždžionės plaštakų raumenys neturi sausgyslių, todėl jų pirštai yra visai laisvi ir tai yra dar vienas skirtumas tarp gyvulio ir žmogaus plaštakos.Matomame atstume tarp smiliaus ir didžiojo pirštų yra užkoduota mąstymo nepriklausomybė ir didelės nuosavų originalių idėjų atsargos. Toks žmogus niekada nesikartoja, lengvai išsivaduoja nuo visokios visuomenės ir draugų įtakos bei sąlygų.Ryškus atstumas tarp didžiojo ir bevardžio pirštų rodo, kad žmogus yra originalus ir linkęs prieštarauti, jis laisvai priima sprendimus. O jeigu šis atstumas yra labai mažas, galima įtarti, kad šio žmogaus valią riboja visuomenės nuostatos. Jis kabinasi į prietarus, nereikšmingiausias smulkmenas, keisčiausias teorijas. Be to, jis negali išleisti pinigų be sau naudingo išskaičiavimo.Atstumas tarp bevardžio ir mažylio yra didelės minčių ir veiksmų laisvės bei nepriklausomybės ženklas. Žmogus turi vertingos iniciatyvos, siekia savarankiškumo. Jis labai trokšta intelektualių žinių ir patiria didžiulį džiaugsmą pačiame mokymosi procese.TARPELIAI tarp pirštų, kai jie yra suglausti, puikiausiai prasišviečia dienos šviesoje prieš langą ir taip pat suteikia mums vertingų diagnostikos žinių.Jeigu tarpeliai gerai matomi, žmogus yra išlaidus. Jis išlaidus ne tik finansiniuose reikaluose, bet ir jausmų bei proto srityse.Jeigu tarpeliai yra tik tarp apatinių pirštų falangų, žmogus yra susitvardantis, protingas ir atsiriboja nuo visokių sąlygotumų ir dogmatizmo. Tačiau materialinis išlaidumas, jeigu iki šiol ir nepasireiškė, per akimirką gali pabusti dėl nevaldomos aistros, nes polinkis žmoguje buvo. Kartkartėmis ši savybė atsiranda netikėtai, po kokios nors ligos. Jeigu pirštai yra su mazgeliais, tai susidarantys tarpeliai šiuo atveju visiškai nereiškia išlaidumo.Jeigu pirštai tvirtai suglausti ir vis tiek tarp smiliaus ir didžiojo piršto yra tarpelis, vadinasi, plačios prigimties žmogus, be to, yra dar linkęs į egoistinį išlaidumą - tik sau, tik savo ambicingiems poreikiams. Geriausiu atveju toks žmogus neužmiršta savo šeimos narių.Tarpelis tarp didžiojo ir bevardžio išduoda prabangos pomėgį. Šiuo atveju išlaidumas 'išlenda' perkant prabangos daiktus, kolekcijas, meno kūrinius. Etiškai labiau išsivysčiusių žmonių šitoks prigimties platumas naudojamas su labdaringu atspalviu ir yra nukreiptas padėti kitiems.Tarpelis tarp bevardžio ir mažylio yra išlaidumo, orientuoto tenkinti intelektualines reikmes, požymis. Kai kam jis tampa manija, pašėlusia aistra pirkti ir kaupti. Jis viską aukoja, kad tik gautų trokštamą daiktelį ar knygą savo kolekcijai, galerijai, albumui ar kabinetui.NAGAIĮ savo rankų ir kojų nagus mes privalome žvalgytis dažniau negu į veidrodį. Kodėl? Todėl, kad nagai atspindi fiziologinę ir psichologinę organizmo būklę. Dar nuo Hipokrato laikų nagams buvo skiriama diagnostinė reikšmė. Žinoma, trumpoje nagų apžvalgoje mes nesigilinsime į pačių nagų ir odos ligas. Tačiau naguose paieškosime pagalbininko sprendžiant apie kitus kūno organus ir dvasinę savijautą.Visų pirma nagai akivaizdžiai parodo, kokia yra mūsų mityba. Apžiūrėję nagus, jų spalvą, formą, kietumą, galima nustatyti asmens sveikatą, kai kurių medžiagų (mikroelementų) trūkumą, žarnyno, ir ypač kepenų, būklę. Nagų forma parodo ligas, nuo kurių, galimas dalykas, kentėjo asmens protėviai ar tėvai.Senieji kaimo žmonės, kurie augino arklius, prisimena, kad gyvuliui sunegalavus veterinarijos gydytojas pirmiausia atidžiai apžiūrėdavo kanopas ir nuspręsdavo, dėl ko jis galėjo susirgti. Kartais užtekdavo tik pakeisti pašarus ir gyvulys vėl atsistodavo ant kojų. Taigi nieko naujo. Ir nagai, ir plaukai, ir oda - mūsų vidaus veidrodis. Tinkamai, įvairiu maistu šeriamo gyvulio plaukas ir kailis yra gražus, blizga. Tas pats tinka ir žmogui.Taigi kai kurių neprotingų gydytojų pykčiui turiu pasakyti - diagnozuokime save patys, teks rečiau bėgioti pas daktarus, iš kurių vis tiek dažniausiai išeiname nusivylę...Pirmiausia noriu paaiškinti, kad evoliucine prasme žmogaus nagai yra labai nutolę nuo žvėrių ir paukščių nagų vystymosi, o primityviosios beždžionės, išskyrus lemurus, visai neturi nagų. Žvėrių nagai skirti pulti ir griebti, o žmogaus - apsaugoti pirštų galus. Retkarčiais, tik labai smulkiems daikteliams (adatai) paimti panaudojami nagai. Embrione jie atsiranda devintą mėnesį. Embriono nagas skiriasi nuo suaugusio - jis minkštas, permatomas, be mėnuliuko.Nagai yra raginis odos darinys. Pagal struktūrą ir sudėtį nagai yra panašūs į plaukus. Kaip ir plaukai jie praranda blizgesį, jeigu žmogaus gyvybės energija yra silpna. Žmonių nagų ilgis labai skirtingas ir iš dalies priklauso nuo rankos formos. Elementariose rankose nagai būna platūs ir trumpi, idealioje ir dinamiškoje-kaulėtoje - ilgi. Pats plačiausias esti nykščio, pats siauriausias - mažylio nagas. Panašiai ir su mėnuliukais. Pradedant nuo nykščio jie mažėja, mažėja, o mažyliui kaip toje pasakėlėje - visai neliko mėnuliuko. Vadinasi, nykščio nagas auga greičiausiai, mažylio - lėčiausiai. Rankos, kuri daugiau dirba, nagai auga greičiau. Visas nagas atsinaujina per 130-160 dienų. Vaikų greičiau. O sulaukus trisdešimties, nago atsinaujinimo laikas pailgėja. Ši aplinkybė įrodo, kad bendroji žmogaus gyvenimo jėga ir sveikata atsispindi naguose.Nagų augimo tempas yra skirtingas. Nustatyta, kad greičiausiai auga nykščio nagas. Vadinasi, nykštys tikrai yra susijęs su bendrąja gyvenimo jėga ir yra imliausias energijos ir sveikatos impulsams. Ilgi nagai su dideliais mėnuliukais auga greičiau negu trumpi su mažais mėnuliukais ar visai be jų. Jeigu nagai gerai išsivystę, jų mėnuliukai aiškūs, nago plokštelė tvirta ir kieta, iš to aišku, kad ląstelių raginė sveika. Raginės būklė yra svarbiausia, nes ji atlieka pagrindinę nago funkciją - saugo pirštų galiukus.Nagai yra gerai aprūpinti krauju. Nagų kraujotaka atsakinga už visos rankos kraujo apytakos reguliavimą. Naguose yra daug limfos indų, netgi gerokai daugiau negu kitose kūno vietose. Nagų nervų sistema taip pat neeilinė. Gamta nieko nepagailėjo pirštų galams, parūpino kuo daugiau kraujo, limfos, nervų ir viso kito.O kokia nago cheminė sudėtis? Nago plokštelėje yra raginės ląstelės, o jose - sieros. Jeigu trūksta sieros, nagas miršta. Nago tvirtumą ir elastingumą palaiko cholesterinas. Nage yra apie 14 procentų vandens, kalcio fosfato, natrio karbonato. Kapiliarografija parodė, kad į nagus ateinantis kraujas siejasi su dviem endokrininėmis liaukomis – skydliauke ir hipofiziu. Cheminė nagų sudėtis patvirtina tiesioginį jų ryšį su vidaus sekrecijos liaukomis, ląstelių pakitimais ir mineralinių druskų kiekiu organizme.Sunku surasti visiškai sveiką žmogų. O kokie turi būti sąlyginai sveiko žmogaus normalūs nagai?Normalūs nagai - nei per ilgi, nei per trumpi, nei per platūs, nei per siauri, nei per daug kieti, nei per daug minkšti. Normalus nago ilgis - pusė piršto trečiosios falangos ilgio (t.y. to narelio, ant kurio yra nagas). Dinamiškoje-mėsingoje rankoje nago ilgis būna 12-13 milimetrų.Sveiko žmogaus nago paviršius yra lygus, pats nagas - stangrus, bet ne trapus, be jokių ruoželių, duobelių, gūbrelių ir taškelių, šiek tiek įlenktas, šiek tiek žvilgantis. Normali nagų spalva - švelniai rožinė, rausva. Turi matytis nago mėnuliukai, tačiau ne per dideli. Jie puošia nagus ir normaliai esti pieno spalvos. Nago mėnuliukas plačiausioje dalyje turi sudaryti vieną penktadalį nago. Nago ilgis, tas mūsų puoselėtas, užaugintas, atstiręs nuo odos, neimamas domėn.Tai, kas pasakyta, yra norma ir ji būdinga žmogui, neprarandančiam pusiausvyros. Toks žmogus yra taikus ir linksmas. Jis yra plataus akiračio, skvarbaus proto ir tvirtos prigimties.Deja, visais kitais atvejais ieškosime polinkių į psichikos nukrypimus ir sveikatos sutrikimus.Ilgi nagai yra švelnumo, jautrumo, kuklaus ramumo požymiai, Švelnumas ir išskaičiavimas pasireiškia savotiškai droviai. Toks žmogus niekada nesijaučia saugus ir užtikrintas, tačiau per daug pasitiki kitais. Jis patiria nuolatinį pavojų būti kitų išnaudojamas. Teigiama savybė - stiprus saiko ir sintezės jausmas.Jeigu nago ilgis išlaiko normalų santykį su pločiu, toks žmogus minėtas savybes gerai suderina su praktiškumu ir šaltu realizmo jausmu, šalia kurio kartais jaukiai įsitaiso egoizmas. Tokiu atveju žmogus yra tuo pačiu ir atviras, ir svarstantis, gana plačių interesų, pakankamai sąžiningas ir kuklus.Jeigu nagas ilgesnis už plotį, jis atrodo stačiakampis. Tokių nagų savininkas yra labai teisingas žmogus, jo tikslai - praktiški, jis jaučia malonumą būti turtingu. Tik nesakykite, kad kiekvienas žmogus nori skęsti turtuose ir prabangoje. Ne. Protingi žmonės žino, kad su dideliais turtais drauge vaikšto ir didelė baimė juos prarasti, baisus nerimas. Jeigu pinigus išsaugo, praranda sveikatą. Dar dažniau praranda ir vieną, ir kitą. O ką renkatės jūs? Aš balsuoju už saiką ir ramybe.Pusilgiai beveik keturkampiai nagai rodo žinių troškulį. To žmogaus protas yra mokslinės pakraipos, teigiamai kritiškas ir visa apimantis, jo veiksmai - realūs, jis moka prisitaikyti prie laiko poreikių, gyvena tvarkingai, teisingai, metodiškai.Jeigu nagai labai trumpi, sunku gyventi su tokiu žmogumi, kadangi jis nemaloniai elgiasi su savo artimaisiais. Šis žmogus yra analitikas, tyrinėtojas ir autokratas. Jo prigimtis dirgli, netramdoma ir nesutramdoma, pikta iki žiaurumo ir impulsyvi, todėl visus žmones vertina siaubingai kritiškai. Jis iš anksto yra nusiteikęs viskam prieštarauti ir švyti iš džiaugsmo, gavęs su kuo nors padiskutuoti arba pasikolioti - diskusijos forma priklauso nuo išsiauklėjimo. Jis stačia galva puola į ginčą, nesutinka su bet kokia svetima nuomone ir savo begaliniu išankstiniu nuolatiniu teisumu 'pamina' po kojomis net protingus žmones, kurie pasiduoda dėl šventos ramybės. Trumpų nagų savininkas yra ironiškas, kandus, visus kaltinantis ir piktas bambeklis. Rašydama šias eilutes nejučia susijaudinau, kylu nuo rašomojo stalo nusiraminti. Man teko labai ilgai turėti reikalų su žmogumi tokiais nagais, kurie buvo ne tik trumpi, bet ir trikampiai.Labai trumpi ir platūs nagai, kurie kartais būna netgi platesni už ilgį, yra labai ploni ir 'išduoda' liguistai dirglius žmones, be to, labai depresyvius. Jie vadinami kietakakčiais, bukagalviais, yra daugiau ar mažiau impulsyvūs.Siauri nagai rodo lengvai susijaudinančius žmones, kurie gyvenime dažniausiai būna labai susipainioję, tačiau turi paranormalių savybių.Neišsivystę nagai, kurių plotas labai menkutis, rodo žmogaus bukumą, nepaprastą ribotumų bet kokioje srityje, ypač religiniais klausimais. Jam būdingas piktas pavyduoliškas užsispyrimas, perdėtas išdidumas, kietakaktiškumas ir kietas savo taisyklių laikymasis, prievartaujant save patį.Migdolo formos švelnūs, lygūs nagai, panašūs į angelo nagus religiniuose paveiksluose, būna vadinamosiose aristokratiškose rankose, 'apvilktose' labai plona švelnia oda. Šis žmogus - kilniadvasis, jautrus ir atsidavęs, maloniai nusiteikęs ir doras iš prigimties. Jo charakterio švelnumas harmoningai siejasi su estetiniais polinkiais, su neįprastai vertingais idealais, deja, ir su visai užslopintu, užmigusiu įžvalgumu.Alyvuogės kauliuko formos nagai, t.y. gerokai siauresni už migdolinius, rodo nemetodišką polinkį į mistiką dėl begalinės vaizduotės. Iš tiesų, šie žmonės turi paranormalių sugebėjimų, tačiau ne visiems gyvenimas gerai klojasi.Trapecijos formos nagai, kurie yra platesni viršuje prie piršto galo, rodo aukštos moralės ir susivaldantį, normaliai save mylintį žmogų. Išoriškai jis atrodo pasiduodantis likimui, tačiau viduje - labai jautrus, jo reakcijos gyvos ir tikslingos. Trapecijos formos nagai, platesni nago pradžioje, būna žmogaus, linkusio į liguistą fantaziją. Jo pasakojimai kartais primena dvasinio ligonio kalbą.Trikampio formos nagai, nusmailėjantys į apačią, rodo begalinį dirglumą, kuris laikui bėgant perauga į kokią nors persekiojimo maniją. Toks žmogus yra kupinas pykčio, bejausmis, nejautrus kitiems, be gailesčio, nepaslaugus ir nuolat nepatenkintas, labai šaltas artimiesiems. Akmuo už jį gerokai šiltesnis.Plokšti nagai liudija apie bailią prigimtį. Toks žmogus yra nuolankiai švelnus, naivus, siauro akiračio, hipochondrikas. Jeigu plokšti nagai yra ilgi ir platūs, toks žmogus nedemonstruoja savo jausmų, valdo juos. Jis pats savyje neramus, save mylintis, bet niekada niekam nesakys, ką iš tikrųjų galvoja.Vėduoklės formos nagai - plokšti ir apvalūs - būna drovių žmonių. Jų drovumas trukdo asmenybei vystytis, veikia jį neigiamai. Nuolat jaučiamas nepasitikėjimas savo jėgomis trukdo ryžtingai elgtis ir atskleisti vidaus esmę.Išgaubti nagai yra liguisto nervingumo požymis, kuris dažniausiai pasireiškia dėl egoistinių motyvų. Jeigu išgaubti nagai yra labai gerai išsivystę, būna panašūs į plėšrūnų nagus, tai rodo žmogaus uždarumą, neapykantą, veidmainystę, godumą, netgi plėšrumą.Į plotį išgaubti nagai primena stogo čerpes ir mums sufleruoja apie žmogų, esantį labai rafinuotą, mandagų ir delikatų.Kieti nagai atskleidžia gyvenimo jėgą ir atsparumą, dėl kurio pertekliaus žmogus gali nueiti palaidais keliais. Ištvermė ir energija kartais yra egoistinės tendencijos.Minkšti nagai yra gyvenimo ištvermės ir fizinės jėgos trūkumas, todėl žmogus greičiau pavargsta ir pasidaro pasyvus, lengvai pasiduoda instinktams.Sausi lūžtantys nagai yra silpnumo ir nervingumo požymis. Toks žmogus greit susierzina. Bambekliška prigimtis šį pilietį nuolatos įstumia į tokias gyvenimo situacijas, kad vėl ir vėl tenka dejuoti, gailėtis ir skųstis. Deja, patyrimas jo nieko neišmoko. Jis kartoja ir kartoja savo klaidas.Žmonės plonais nagais dažniausiai būna geraširdžiai, tačiau jų energija – menka.Labai stori nagai reiškia, kad žmogus viduje yra labai nervingas, pirma laiko prarado savo sielos jaunatvę, o jo brandumas neturi nei polėkio, nei fantazijos, anei jokių iliuzijų.Blyškūs bespalviai nagai - dažniausiai lengvabūdiškumo požymis.Raudoni nagai - ūmaus, karštakošio, aistringos prigimties žmogaus. Blizgantys nagai reiškia švelnų sentimentalumą, delikatumą, taip pat jausmų nepastovumą.Matiniai, dulksvi, kartais nešvaraus baltumo negražūs nagai, jų spalvą sunku nustatyti, dažniausiai pakankamai stori, lengvai lūžtantys, greičiau platūs ir trumpi pažymi žmogaus neapykantą, veidmainingų lipšnumą, nepasitikėjimą ir gudrumą. Jis lengvai praranda vyriškumą, dėl to gali tapti dar pavojingesnis.

Facebook komentarai: