Adventures of Lomax žaidimo kodai

Primary tabs

Lygių kodai:

Koduose naudojami sekantys ženklai:

A - trikampis
# - kvadratas
0 - apskritimas
X - kryžius
L - gyvybė
C - kreditas

Lygis 1 X X A A X 0 # # L=29, C=2
Lygis 1 A A A A 0 0 X 0 L=20, C=1
Lygis 1 A A A A X 0 0 0 L=5, C=1
Lygis 1 A A A A 0 X X X L=16, C=3
Lygis 2 0 0 0 A X # 0 X L=3, C=3
Lygis 2 X # 0 A 0 0 0 X L=4, C=3
Lygis 2 # X 0 A X 0 # # L=29, C=2
Lygis 3 X X # A X 0 A # L=13, C=2
Lygis 3 # # # A 0 # X A L=18, C=0
Lygis 3 0 0 # A 0 X A # L=8, C=2
Lygis 3 X X # A X 0 A # L=13, C=2
Lygis 3 A # # A 0 0 0 X L=4, C=3
Lygis 3 X X # A 0 X # A L=24, C=0
Lygis 3 0 0 # A X 0 # A L=29, C=0
Lygis 4 X X X A 0 # X 0 L=18, C=1
Lygis 4 0 X X A 0 A 0 X L=6, C=3
Lygis 5 A A A 0 X # 0 X L=3, C=3
Lygis 5 # # A 0 0 A 0 X L=


Facebook komentarai:

4