Anekdotai apie Petriuką - Anekdotas nr: 1102

Primary tabs

Pareina namo Petriukas, atidaro duris ir žiūri stovi mama susiraukusi,tėtis su diržu rankoj:
-Kiek šiandien gavai iš matematikos?!-šaukia tėvas.
-Nesakysiu,-sumurmia Petriukas.
-O kur tavo pažimių knygelė?!
Petriukas lėtai išsitraukia knygelę,tėvai žiūri-10.Mama ir tėtis apalpo.Petriukas pažiūri į juos gulinčius ir taria sau:
-Taip ir maniau, kad nereikia tėvams rodyti pažimių knygelės...

Facebook komentarai: