Anekdotai apie Petriuką - Anekdotas nr: 1251

Primary tabs

Paštas gavo laišką, ant kurio vaikiška ranka vietoje adreso buvo užrašyta "Dievui". Paštininkas, nežinodamas, ką su tuo laišku daryti, atplėšė ir perskaitė:
"Gerasis Dieve, tau rašo Jonukas. Man 6 m. Mano tėtė mirė ir mama sunkiai dirba, kad galėtų augintų mane ir mano sesutę. Ar galite atsiųsti mums 500 Lt?" Paštininkas buvo sujaudintas, jis parodė laišką kolegoms ir jie nusprendė susimesti po kažkiek pinigų ir pasiųsti tai šeimai. Jie surinko 200 Lt.
Po dviejų savaičių tas pats paštas vėl gavo laišką, adresuotą Dievui. Jame berniukas padėkojo Dievui už gautus pinigus, tačiau pabaigoje pridūrė:
"Ar galėtum kitą kartą pinigus pasiųsti tiesiai mums, nes tas padla paštininkas vagia pinigus.

Facebook komentarai: