Desperados 2 - Coopers Revenge žaidimo kodai

Primary tabs

Kodai:

Pradėkite normaliai žaidimą. Tada žaidimo lange įveskite: arno
Nepasirodys joks patvirtinimas.

Žaidimas patvirtins tokias kombinacijas:

Ctrl + F3 - Visus sustingdo (on/off)
Ctrl + F4 - Dievo rėžimas (on/off) + daugiau amunicijos ir daiktų.
Shift + F4 - Nematomumas
Ctrl + F12 - Laimėti esamą misiją

English version:

Start the game normally. When in the game window type: arno

No confirmation will appear.

Confirmations will appear on these:

Ctrl + F3 - Freeze all on/off
Ctrl + F4 - God Mode on/of + more ammo and items. Click more for more ammo.
Shift + F4 - Invisibility
Shift + F10 - Position of the pointer. X and Y coordinates
Ctrl + F12 - Win current mission


Facebook komentarai:

4