Įvairūs anekdotai - Anekdotas nr: 1556

Primary tabs

kalbasi du bičiuliai.
– Įsigijau šunį, bet pasirodė esąs melagis, – sako vienas.
– Bet juk šunys nemeluoja.
– Kurgi ne! Tuojau tau įrodysiu. Reksai, eikš čionai. Pasakyk, kaip kniaukia katė?
– Au, au! – loja šuo.
– Matai, kaip meluoja.

Facebook komentarai: