Įvairūs anekdotai - Anekdotas nr: 1558

Primary tabs

Išėjo kartą čiukčia ir rusas medžioti. Ėjo ėjo ir surado urvą. Didelį tokį... Čiukčia paėmė akmenį ir metė į vidų. Iš urvo pasigirdo urzgimas, ir po sekundės į lauką išlekė įniršęs lokys. Čiukčia iškarto puolė bėgti. Rusas puolė bėgti paskui čiukčia. O paskui juos abudu puolė bėgti įsiutęs lokys. Bėgo jie bėgo, pavargo jau kažkiek, ir staiga rusui šovė į galvą mintis:
"Taigi jis turi šautuvą !!! Jis gi gali lokį nušauti !!!"
Rusas griebė šautuvą, greit prisitaikė ir šovė į lokį. Lokys žuvo... Po pusės minutės prie ruso prieina čiukčia ir sako:
- Rusas medžiotojas - blogas medžiotojas.
Rusas:
- O kodėl, taigi juk lokį nušoviau???
Čiukčia:
- O tu pagalvojai, kaip mes jį 5 kilometrus iki namų turėsim tempti?

Facebook komentarai: