Įvairūs anekdotai - Anekdotas nr: 1844

Primary tabs

Iš policijos protokolų...

Abiejų rankų netekęs vairuotojas smarkiai mojavo, norėdamas patraukti pravažiuojančiųjų dėmesį.

Nors mes 5-se buvome tą žmogų apsupę, tačiau jam pavyko be vargo ištrūkti.

Visi nukentėjusiosios įėjimai buvo užgrotuoti, tačiau plėšikai įsiveržė per priekį.

Akivaizdu, jog tam, kad išeitų vyriškis pirma turėjo įeiti.

Paieškos leido greitai aptikti 5 iš 2 dingusių lavonų.

Pilietis, akivaizdžiai įkaušęs, skelbėsi esąs Jėzus ir protokolą pasirašė kryželiu.

Lietus policininkui sutrukdė pastebėti, kad sninga.

Piliečio išdėstyta tiesa tebuvo ištisas melas.

Sulaikytas pilietis dėjo į kojas, nepaisant kojos protezo, kuris atsikabino.

Devyni peilio smūgiai į kaklą ir veidą leido daryti išvadą, jog mirtis nebuvo natūrali.

Velionis aiškiai atpažino savo užpuoliką.

Penki iš trijų įtariamųjų buvo paleisti.

Miręs vietoje, žmogus jau pernai buvo identiško įvykio auka.

Nežiūrint daugelio jų perskrostų kulkų, lavonas vis dėl to plaukė upe.

Įtariamasis prisipažino dar net nepradėjus jo mušti.

Kadangi asmenį kaip įmanoma greičiau reikėjo nugabenti į pamišėlių namus, jis buvo pristatytas į policijos nuovadą.

Facebook komentarai: