Moters dienos sveikinimai, Kovo 8 dienos sveikinimai

Primary tabs

Moters dienos sveikinimai

Visi geriausi moterų dienos sveikinimai vienoje vietoje

Linkime visiems smagios moterų dienos

Man kažkas pašnabždėjo,
Kad moterų diena atėjo,
Tad sveikinu tave su šia diena,
Nešioki meilę savo širdyje..

Kampuose raudonos gėlės,
Ant stalo baltos servetėlės.
Šampanas liejas kibirais
Su bobų diena po velniais!

Mylėk save už tai, kad moterim gimei.
Kad jautrumu prilygsti rožės žiedui.
Už tai, kad Ievos seserim tapai.
Ir tiktai tu gali sparnus suteikti vyrams!

Su pirmaisiais pavasario varpeliais,
Su pirmąja vyturėlių gėsme.
Laimės, Džiaugsmo, Sveikatos, energijos
Linkiu kovo 8-osios proga.

Žydėkite kaip rožės,
kvepėkit kaip lelijos,
spindėkite kaip žvaigždės,
švieskite kaip saulė.
mielos moterys
būkit visados laimingos

Žemės grožis - gėlių žiedai.
Gyvenimo grožis - moterų šypsenos.
Tad žydėkit ilgai ilgai.
Ir džiuginkite savo artimus
moterišku gerumu, švelnumu... Jums dėkojam už metų brandumą-
Laimę jautėm visi visada,
Nes nematomą savo gerumą
Atiduodavot meile dosnia.

Pavasario saulė nušvito meiliai,
Ir juokiasi, širdį vilioja,
Pakilo į dangų aukštai vieversiai
Ir sveikina Jus, nes jau KOVO 8-OJI!

Lai neišblėsta šypsena,
Lai krenta vyrai tau po kojom,
Ir būk tarytum danguje -
Šiandien Kovo 8-oji! Kad visad žavėsiu spindėtum!
Kad meilės ir aistros norėtum!
Kad vyrai iš paskos bėgiotu...
Su rožemis tau paduoti...!
Su kovo 8-ąją!

Mylėkime gyvenimą, koks jis yra,
su druskos sauja ir su liepų medumi.
Branginkime gyvenimą ir tuos,
kurie jame įspaudžia nuoskaudas
ar šilumą palieka atminty.
Šypsokimės gyvenimui
ir jis mums atsilieps,
sumenkindamas priešus
ir palaimindamas svajones.
Mylėkime gyvenimą už tai, kad jis yra,
mylėkime už tai, kad esame jame...

Mes moterys, mes tikros moterys, Mes švelnios tarsi fėjos. Pabūkime laimingos šiandien Ant vyrų giminės padėję... Jūs galit žavesiu, pagalba
Grąžinti taiką ėį sugriautas sielas
Ir pasidalijusius miestus.
Tebus Jūsų šypsena atpildu tam,
Kurs savyje nugali neapykantą.
Jūsų gailestingumas tebūnie
Kiekvieno skausmo atpildu,
Jūsų grožis tebūnie
Nežūstančiu grožybių įkvėpimu.
Ir jūs būkite - iki savo jėgų
Paskutinės ribos -
Tautų išgelbėtojos.

Mes gražios kaip deivės,
Mes lepios kaip gėlės,
Mums reikia daug meilės
Ir daug šilumos,
Šią dieną mums žydi
Pavasario gėlės,
Daug džiaugsmo ir meilės
Visoms, visados!
Su Moters diena!

Jauna, graži, širdy visai mergaitė,
Sulaukus metų moteries Balzako,
O skruostai taip jaunatviškai nukaitę,
O akys taip pavasariškai šneka.

Būkim stiprios ir moteriškos,
Būkim švelnios ir pažeidžiamos,
kad pasaulis būtų mūsų rankose,
o vyrai po mūsų kojomis.
Su mūsų diena! Vyrui gyvenime nelengva.
Kai jis gimsta, sveikinama motina.
Kai veda, žavimasi nuotaka.
Kai tampa tėvu, gėlės teikiamos žmonai.
Kai miršta, jo pensiją prašvilpia našlė!
Taip kad karščiausi sveikinimai su diena tų,
kurios visad ir visur valdo!

Visatos paslaptį tu įsčiose nešioji,
gyvybę dulkei suteiki,
karai tik tau vienai nuolankūs,
ir tik tavo grožis kursto juos.
Tu paslaptis.
Rožių aromato, gėlių nektaro,
saldumo prisotinta.
Būk, gyvuok, tik neišnyk,
nes be tavęs, nuostabioji,
išnyks paslaptis, ramybė, išmintis. Pražydo, pražydo, pražydo...
Pavasario baltos snieguolės...
Ištirpo ir sniegas, ir purvas,
Ir likom tik mes-moterys-gėlės...
Su pavasario gražia švente!
Te gatvės švyti nuo gėlių šiandien!
Būkit mylimos!

Tegul kaitri pavasario saulė nutirpdo sniegą ir ledus.
Tegul ji atneša laimę, džiaugsmą ir šviesą į mūsų širdis,
Tegul atneša daug meilės į mūsų namus.
Su gražiu pavasariu ir Moters diena!!!

Tavo vardas gražesnis už saulę
ir už tūkstančius aukso žvaigždžių,
Tavo vardas man vienas pasaulyje,
Kurį aš taip širdy branginu...
Moters dalia tikrai sunki,
bet nepalūžtame kely.
Mes mokam džiaugtis ir mylėti,
svajoti, juoktis ir kentėti.
Linkiu stiprybės, ištvermės,
sveikatos ir geros kloties.
Sveikinu su gražiausia švente -
Moters diena! Amžių valsas

Žmogaus gyvenimas-
Tai siekiai, išsipildymai, troškimai...
Bet du gyvenimus gyvena moteris,-
Jos rūpesčių, sunkumų nieks nežino.
Ji bėga, lekia- taip ir liks.
Per amžius buvo taip, kad be jos rankų
Nevalgė duonos nė viena šeima.
Tegul vien laimė jus aplanko,-
Būkit laiminga ir sveika!

Te šviečia saulė danguje, Te krenta vyrai mums po kojom, Te žydi tulpės vazoje, Juk šiandien - Kovo 8-oji! Te aušta gražus saulėtas rytas. Te čiulba aistringai paukštelių balsai. Te žydi ir klęsti Jūsų gyvenimas. Te būna nuklota gražiausiais žiedais. Su kovo 8-ąją.

Tegul kaitri pavasario saulė nutirpdo sniegą ir ledus.
Teatneša ji laimę, džiaugsmą ir šviesą širdyje.
Į jūsų širdį ir namus atneša daug meilės.
Nuoširdžiai sveikinu moters dienos proga!

Moterys - gėlės, vyrai - vanduo,
O kad tos gėlės žydėtų
reikia kuo dažniau keisti vandenį.
Su moters diena! Vyras ir moteris - tai dvi natos,
Be kurių žmogaus sielos stygos nesuskamba darniu ir skambiu akordu.
Su kovo 8-ąja mielosios moterys,
visados būkite skambiausia ir švelniausia akordo nata..

Be moterų nuvystų visos gėlės,
be jų nešlamėtų medžiai,
be jų nemirksėtų žvaigždės,
be jų nečiulbėtų paukščiai,
be jų nyku būtų gyventi.

Oh,tu moterie gražioji, ši diena juk tau skirtoji.
Leisk pasveikinti tave su gražia mūsų švente!
Vyrų dėmesio linkiu ir gražių gražių gėlių! Su kovo 8-ąją!

Uždekim pačios sau žvakes ir
prisipilkim taurę vyno ir
nuo pat ryto imkim švęst,
kad vakare mus atsimintų vyrai. Visatos paslaptį tu įsčiose nešioji,
gyvybę dulkei suteiki,
karai tik tau vienai nuolankūs,
ir tik tavo grožis kursto juos.
Tu paslaptis.
Rožių aromato, gėlių nektaro,
saldumo prisotinta.
Būk, gyvuok, tik neišnyk,
nes be tavęs, nuostabioji,
išnyks paslaptis, ramybė, išmintis

Moters dalia tikrai sunki,
Bet nepalūžtame kely...
Mes mokam džiaugtis ir mylėti,
Svajoti, juoktis ir kentėti...
Linkiu stiprybės, ištvermės,
Sveikatos ir geros kloties...

Tu tokia visur esanti,
Kad galėtum būti erdve.
Tu tokia gyva,
Kad galėtum judėjimu būti.
Tu tokia šviesi,
Kad galėtum būt saule.
Tu tokia dosni,
Kad galėtum būti žeme.
Tu tokia stipri,
Kad galėtum būti vyru.
Tu tokia silpna,
Kad galėtum kūdikiu būti.
O Tu esi viskas drauge:
Tu esi moteris.

Būkim kaip kulkos,
kurios atjungia vyrams smegenis,
perskrodžia širdį,
praeina per kišenę
ir išeina kada nori...

Brangi O n u t e Linkiu saulės šviesos, kai lyja,
Linkiu lietaus, kai ištrokšta kaitra.
Linkiu dainos, kai spengia tyla,
Linkiu tylos, kai triukšmas aplink.
Moters dienos proga jus sveikina [į r a š y t i savo vardą].

Moterys storos ir plonos, O-ho, neškimės vyno ir duonos!
Pinigėlių kol yra, eikime darnia greta.
Susirinkę į kamputį padarykime gramutį.
Su moters diena! Tavo vardas grazesnis uz saule ir
uz tukstancius aukso zvaigzdziu,
Tavo vardas man vienas pasaulyje,
Kuri as taip sirdy branginu...
Moters dalia tikrai sunki,
bet nepaluztame kely.
Mes mokam dziaugtis ir myleti,
svajoti, juoktis ir kenteti.
Linkiu stiprybes, istvermes, sveikatos ir geros kloties.
Sveikinu su graziausia svente - Moters diena!

Facebook komentarai: