Velykiniai sveikinimai, Velykų sveikinimai, Sveikinimai su velykomis

Primary tabs

Velykiniai sveikinimai

Visi geriausi Velykiniai sveikinimai vienoje vietoje

Linkime visiems smagių Velykų

 

Juk Velykos tai ne Kūčios -
Atsargus būk su margučiais!
Jei netyčia kur paspausi,
Tai bus nuostoliai didžiausi!
Su Šv. Velykom!

Štai Velykos jau atėjo!
Pilnas kiemas sugužėjo
Giminių, draugų, savų,
Švesti bus tikrai smagu!
Po kiaušinį paridensim,
Šampano taurę dar pakelsim,
Laimės, džiaugsmo palinkėsim
Ir ramybės viens kitam!

Berniukai žiniukai,
Mergytės lėlytės,
Dažykit margučius
Rytoj juk Velykos!

Su margučių smagumu,
Kyla saulė pamažu -
Kelk, skubėk ir tu kartu -
Skelbia varpas:
Kelkimės visi kartu -
Su Velykų Aleliuja -
Su nauja viltim krūtinėj,
Su džiaugsmu širdies gelmėj -
Skamba varpas: Aleliuja!
Su Šv. Velykomis!

Kai pavasaris ateis,
Gandras pievon nusileis,
Trepsint kojomis į taktą,
Muškim margučius į kaktą

Žalias, mėlynas, raudonas -
Taip margučius nudažiau.
Kad linksma būtų ir įdomu,
Tau į kaktą juos sudaužiau

Daug linkėjimų margų,
Su Velykomis siunčiu.
Kad kiaušiniais nepaspringtum
Vynu Tu atsigaivinki!

Nedrybsok prie lango
Liūdnas, nusiminęs,
Juk gražiausia metų šventė
Tavo slenkstį mina!

Sveikinu, tave, brangusis!
Ir kokioj šaly bebūsi -
Neužmirški tu margučių,
Prisirinki dar žibučių
Ir pirmyn pas savo fėją!
Juk Velykos jau artėja!

Daug margučių pabiručių, daug žibučių mėlynučių, šypsenėlės nuoširdžios ir gausios svečių svitos Tu sulauk per Velykas, pavaišink juos šampanu!

Striksi zuikis takučiu
Kiaušinį ridena.
Aišku – net krizės metu
Neblogai gyvena.
Pasitaikė akmenukas
Bumt! Sudužo kiaušinukas…
Linkiu, kad tavo Velykos
Būtų labiau pavykę!

Kai varpai Velykų
Ankstų rytą gaus,
Vėl dievas malonėm
Lai tave apgaubs.
Džiaugsmas, meilė ir viltis
Visada telydi,
Atgimimo džiaugsmas
Širdyje težydi!

Velykų šviesų rytą linkiu tau daug draugų,
Kiaušiniai lai ridenas ir mirga nuo spalvų.
Gražių pavasario dienų, ramybės, meilės kupinų,
Šį rytą palinkėt skubu ir bučinį skruostan nešu.

Su mėlynom žibutėm atbudusia gamta
Su šv. Velykom sveikinam Tave!
Aleliuja!

Ir su margučiais, su šv. Velykom,
Ir su pirmais pavasario žiedais!
Palaiminto prisikėlimo ryto,
Gyvenimo su džiaugsmo spinduliais!

Vis šilčiau mus sveikina saulę,
Greitai ties žalią ranką beržai,
Moja parskrendančios gervės,
Krykštaus ir čiurlens upeliai smagiai…

Velykų džiaugsmas ir palaima
Telydi Jūs žingsnius visus,
Tegul varpai pašaukia laimę,
Te žodžiai atneša džiaugsmus!
Su Šv. Velykom!

Sveikiname Jus su šv. Velykom!
Tegul kartu su pavasariu į Jūsų namus ateis ramybė, šiluma, džiaugsmas ir tikėjimas.

Tegul Kristaus prisikėlimo šviesa aplanko visų Jūsų namus. Tegul netrūksta darnos ir skalsos prie stalo. Prisiminkite, kad tas, kas juokiasi, visados nugali verkiančius.

Per Šv. Velykas suskamba Prisikėlimo varpai ir gamta pabunda, tad neliūdėkime per Velykas – linksminkimės!

Pažadinus kas buvo užmigdyta, Velykų saulė patekėjo rytą. Prikėlė žolę, medį, plūkės žiedą ir vis linksmiau per aukštą dangų rieda.. Su Šv. Velykom!

Per pievą, per lauką, per ošiančią girią, Velykos kaip paukštė giedodama skris, Ir visa, ir visa kas rudenį mirė, Vėl augti, žydėti ir džiaugtis atgims…

Tai kas, kad pievose nei pienių nei žvangučių, tegul žydės šimtai linksmų margučių…

Pažadinus, kas buvo užmigdyta,
Velykų saulė patekėjo rytą,
Prikelė žolę, medį, plukės žiedą
Ir vis linksmiau per aukštą dangų rieda.

Atgimusi gamta dovanoja pačią gražiausią pavasario šventę – šventas Velykas. Šviesos tavo namams, skaidrumo tavo mintims, gėrio ir grožio tavo darbams!

Tegu Šv. Velykos ateina su dideliu džiaugsmu ir virpesiu širdy.
Lai kiekvienas margutis atridena po siurprizą, kurio lauki!

Nerimuosiu as eiluciu,
Nes nemoku to daryt.
Tau linkiu skaniu marguciu,
Ta galiu as pasakyt!
Su. Sv Velykom!

Atejo kiausinis pas kita kiausini ir dave kiausinis i galva kiausiniui, bet sitas kiausinis nebuvo kiausinis ir dave kiausinis atgal i kiausinius. :)

Gelsvi ančiukai iš margučių ritas – Ir pateka auksinis Velykų rytas.. Su Šv. Velykom!

Ateina juokdarys ir sako: aš kiaušinį paversiu margučiu.. jis kiaušinį ant galvos tik kažkas jam tuk tuk tuk, ir viščiukas ant galvos su Šv.Velykom!

Ankstyvą rytą atsikėlus, ir nusiprausti dar nespėjus,- Pažvelk pro langą – kiek kiškučių, jie laukia nuostabių margučių! Duok po vieną negailėk, ir Velykas švest pradėk!

Kai saulutė patekės tuoj margučiai išriedės – kaukšt į šoną, bumt i lukštą, kas tvirtesnis tas nedūžta. Su Šv. Velykom!

Sveikiname Jus su Šv. Velykom! Tegul kartu su pavasariu į Jūsų namus ateis ramybė, šiluma, džiaugsmas ir tikėjimas.

Ateis Velykų metas ir pievos sužaliuos, išlįs is krūmų elnias ir kiau*ais pamojuos. Su Šv.Velykom!

Kad velykų pyragais kvepėtų namai, kad linksmybės ir juokas klegėtu ilgai, kad bičiuliai ir šypsenos būtų šalia, kad širdį sušildytų švenčių šviesa. Su Šv. Velykom!

Dovanoju tau margutį, kad saulė šviestų, kad visos bėdos išsilakstytų, vien tik laimė pasiliktų. su Šv. Velykom!

Pažadinus, kas buvo užmigdyta, Velykų saulė patekėjo rytą, Prikelė žolę, medį, plukės žiedą Ir vis linksmiau per aukštą dangų rieda..

Vėl dangaus skliautai šviesėja,
Linksmas paukščių čiulbesys.
Te skambus Velykų Aleliuja,
Uždega naujas, šviesias viltis.

Saulės zuikučių, gražių margučių,
pavasarinio vėjo ir lietaus niekadėjo,
ryto rasos, pavasarinės aušros..
Su Šv. Velykom!

Viltis iš naujo bunda, šyla,
Ramybė beldžias į namus.
Velykų šventė jau prabilo
Ir laimina kiekvieną – mus visus..

Kai kėlėsi Jėzus gyventi – tai tam,
kad gyventų žmogus,
kad lemtį galetų pakelti,
sunkumams kad būt pakantus.
Su šv.Velykomis!

 

   

Šventos Velykos mus lanko jau čia,
Gražiausi margučiai stuksena šalia..
Šventos Velykos aplanko visus,
Išsprogę kačiukai džiugina mus.

Margas margas margučiukas,
Drūtas mielas smailučiukas,
Pokšt per galvą per abu,
Barkšt į kaktą nėr lygių.
Su šv.Velykomis!

Pirmieji berželiai žaliuoja,
Saulutė gera, lyg mama,
Margiausiais margučiais marguoja
Pavasario šventė linksma.
Su Šv. Velykom! Jums noriu palinkėti iš visos širdies,
Kad sieloje gerumo gėlės skleistųs.
Kad jėgos vėl atgimtų su gamta,
Kad šviesią mintį dar geresnę keistų.
Kad duona ir medum kvepėtų Jūs namai,
Kad būtų jie užuovėja saugiausia.
Kad baltas angelas – dangaus pasiuntinys -
Juos saugotų, globotų, neapleistų.
Su Šv. Velykom!

Kadagys žaliuoja,
Šviečia saulė skaisčiai,
Lyg auksinės gėlės
Spindi velykaičiai.

Su saulės spinduliu pirmuoju,
Su džiaugsmo šypsenom veiduos
Velykų rytmetį ankstyvą
Suklupsime šventos maldos,
Kurią kuždės ne lūpos.
Širdys Žodžius švenčiausius atkartos!
Laimingi būkite sulaukę
Prisikėlimo valandos!

Šią skaisčią pavasario dieną dovanoju Velykų margutį, dar pridedu kvapą purienų ir neblėstančios meilės truputį!

Prisikėlimo rytas – pavasaris žemėj ir sieloj.
Atverkim savo širdį tyram džiaugsmui.
Trims gražiems žodžiams – Tikėjimui, Vilčiai, Meilei.
Sveikinu tave su šv.Velykom!

Gaivi, lyg pavasario vėjas,
Alsuojanti meilės dvasia,
Šviesiausioji šventė artėja
Pasveikinkim ją mintyse,
Sudėkim į maldą karščiausią
Plakimą kiekvieno širdies,
Su Jėzum kartu prisikelkim,
Ir sielas palaima užlies..
Su Šv. Velykom!

Saulė šviečia, gamta bunda,
tai Velykos atidunda.
Lai jos atneša daug laimės, maišą pinigų ir meilės.
Su šv.Velykom!

Linkiu, kad šv. Velykų dieną skambantys varpai
ir džiaugsmo giesmės suteiktų šviesių vilčių,
o į tavo namus atneštų santarvę ir gerumą:
Pabuskime visi, prikelkim sielas, Vien meilei,
laimei būkim atviri – Paspauskime rankas,
užmirškim gėlą.

Girtutis zuikutis ridena baranką.
Velykų bobutė atbėga su bonka.
Šiandien aplankys jie kiemą kiekvieną,
Kad primintų, jog šiandien gertum ne pieną.
Su Šv. Velykom!

Per pievą, per lauką, per ošiančią girią,
Velykos kaip paukštė giedodama skris,
Ir visa, ir visa kas rudenį mirė,
Vėl augti, žydėti ir džiaugtis atgims..

Jau margučiai nuriedėjo nuo Vėlykų stalo
Ir vaikučiai pabiručiai renkasi prie stalo
Jie pasveikins Jėzu Kristų su gražiu pavasariu
Ir iteiks jam gražia dovana
Laimės, džiaugsmo,-daug draugų
Iš visos širdies linkiu.

Šventos Velykos mus lanko jau čia,
Gražiausi margučiai stuksena šalia..
Šventos Velykos aplanko visus,
Išsprogę kačiukai džiugina mus.

Pažadinus, kas buvo užmigdyta,
Velykų saulė patekėjo rytą,
Prikelė žolę, medį, plukės žiedą
Ir vis linksmiau per aukštą dangų rieda.
Su Šv. Velykom!

Pavasaris žiedais išpynė Velykų šviesų taką.
Ankstyvą rytmetį per jį Prisikėlimo saulė teka.
Su ŠV. Velykom!

Mušk kiaušinį, mušk kaimyną,
Tik nemuški jam į klyną,
Jo kiaušiniai ne margi,
Rimtam darbui jie skirti.

Su atbundančiu pavasariu, sugrįžtančiais paukščiais artėja pati gražiausia pavasario šventė – Velykos. Tegul į Jūsų namus ateina švelnus saulės spindulys, pirmųjų pavasarinių gėlių kvapas, o kartu su numargintais margučiais stiprybė, meilė ir džiaugsmas.

Miega zuikis su zuikiene,
Bet sapnuoja jis lokienę,
Muistos zuikis, sukinėjas,
Jaučia kiaušiai ridinėjas.
Čiupt už klyno,
O brolyti, abu kiaušai nudažyti!
Su Šv. Velykom!

Alia liuje alia liuje,
Jau Velykos netoli.
Alia liuja alia liuje,
Susitikime visi.

Juk dovanos pavasaris gegužę,
Sugrįš vėl paukščiai,
Sužydės žiedai..
Tegul Šv. Velykų varpo dūžiai
Širdy palieka laimę amžinai..
Su Šv. Velykom!

Pavasarinis vėjas mums atnešė nuostabę šventę – Velykas. Tad lai ši šventė dovanoja tau gražiausius gėlių žiedlapius, šilčiausią saulės šilumą ir krištolinį lietų..

Pavasaris visus bučiuoja,
Kiaušiniai ant stalų marguoja.
Džiaugsmo Jums Velykų rytą!
Apmėtykit kiaušiniais vienas kitą!

Kas čia daros? Kas čia daros?
Visi šaukia – kiaušų balius.
Rieda kiaušius su kiaušiukais
Ir juos vejasi viščiukas.
Su šventėm!

Bega zuikis per laukus,
Kiaušiniais daužo grumstelius,
Jei kiaušiniai sveiki bus,
Tai velykos linksmos bus..

Vištos kudakuoja, laksto po laukus,
O kai jas pakratom, gaunam kiaušinius.
Imame teptuką, dažom margučius,
Su Šventom Velykom sveikiname Jus!

Šv. Velykų proga norėčiau palinkėti daug laimės, kurios trūksta, džiaugsmo, kurio niekad nebūna per daug ir sveikatos, kuri taip visiems reikalinga.
Linksmų svenčių.

Tai kas, kad šiemet toks pavasaris vėlyvas
Ir nematyti tėviškėj pražydusių žibučių.
Tegul Velykų džiaugsmas kiekvienoj širdy bus gyvas
Su beržo šakele ir kraitele margučių.

Suskambo Velykų varpai sidariniai -
Šviesiau bus krūtinėj, laukuos ir gimtinėj.
Ir Kristus, ir Žemė, tiek vargo iškentę,
Mums atneša linksmą Išganymo šventę.

Ryžtingai nubloškęs ir tamsą, ir šaltį,
Pavasario šėlsmas vėl kelia jausmus.
Pajuskim tikėjimą, meilę ir viltį,
Velykos sugrįžo! Velykos pas mus!

Kelk aukštyn, puriena, gintarinį žiedą,
Jau seniai žilvitis Aleliuja gieda.
Atpirkėjui lenkias obelys už lango,
Vyturio giesmelė kyla jau į dangų. Kai varsom auksinėm žemė puoštis ima,
Varpas visus šaukia į prisikėlimą.
Sklinda žvakių kvapas, ir vargonai gaudžia.
Pajunti, kaip rankos maldai susiglaudžia.

Velykų bobutė po miestą skrajoja
Ridena ji margučių šimtą,
Velykų rytas – už lango švinta!

Tegul Velykos šitos būna, kaip saulė, ežeras ramus. Tegul sekmė ir laimė lydi Jūsų troškimus.. Su Šv. Velykom

Aš – Velykinė bobutė, dovanoju po margutį. Žalią – simbolį stiprybės, melsvą – santaikos, ramybės, o raudoną – nuo širdies – meilės simbolį vilties. Su Šv. Velykom!

Tegul gyvenimas būna toks šviesus, kaip kiaušinio baltymas, te saulėtas – kaip kiaušinio trynys, o sunkumai – trapūs, kaip kiaušinio lukštas. Su Šv. Velykom!

Zuikučiai po pievas
Ridens margučius
Ir laimės atneš į
Tavo namučius.

Velykos, Velykos ateina pas mus. Gražiausi margučiai ateina pas jus. Kaip saulė, kaip medis margutis ridenas, tik dieną ir naktį per meilę gyvena.

Velykos jau atėjo, kiaušinių daug pridėjom, o šiandieną juos daužysim, lukštelius išbarstysim..

Gal dar nežydi lauko gėlės Ir drugio sparnas skruosto nepalies.
Tegul pakils, kas rudenį nunyko, Tegul Velykų saulė mums vėl švies!

Du gaideliai žirnius kūlė, jų kiaušiniai susidūrė! Pirmą dieną mėlynavo, antrą dieną pažaliavo. Mainėsi visom spalvom! Su Velykom! Su šventom!

Jau tokia gaidžių dalia – su margučiais jie stale, bet po to ateis Kalėdos – žąsinų ir kalakutų bėdos.

Per velykų šventą rytą tūkstančiai margučių ritas,
Ritas žalias ir raudonas,
Gelsvo jau įskeltas šonas,
Tegul skyla tegul dūžta,
O tau laimės lai netrūksta.
Su Šv. Velykom.

Velykos, velykėlės
Jau čia aš tau sakau,
Zuikis jau ir čia
Marga mirga tie margučiai
Dažo juos linksmi vaikai
Jie išties gražus visi,
Bet gražiausi sveiki ir margi..
Su Šv. Velykom.

Tyla – rytinio džiaugsmo maldos.
Keliuos žmonės tartum vėlės.
Varpai padangėj plevėsuoja,
Baltąsias vėliavas iškėlę.
Į vandenyną plaukia upės..
Nakčia sukurti laužai gęsta.
Į ryto saulę galvos linksta,
O širdys spinduliuos paskęsta.

Jau margučiai nudažyti, reikia skubiai juos daužyti! Gal atsukim buteliuką ir išgerkim po stikliuką, pabučiuokime visus ir Velykos linksmos bus!

Žalsvo pampuro plyšimo..
Mažo paukščio sugrįžimo..
Sidabrinio katinuko..
Debesėlio balto pūko..
Džiaugsmo, saulėtų Vėlykų
Ir kitų gražių dalykų..
Su Šv. Velykom.

Per žolytę ar per sniegą
Mažas vežimėlis rieda.
Traukia jį gražus arkliukas,
O vairuoja jį viščiukas.
Linki laimės ir sveikatos,
Siūlo brendžio prie arbatos.
Su Velykom!

Tapu tapu per laukus,
Neša zuikis margučius,
O gražiausią iš visų
Jis įteiks tau dovanų.
Su Velykom!

Juda mažas spinduliukas,
O jo vardas juk – Viščiukas,
Išsirito jis šį rytą,
Iš kiaužinio nudažyto.

Velykų bobutei sutrūko terbutė,
Pabiro ant žemės bobutės margučiai,
Nuo šiol ji vedžiojas dieduką kartu,
Kad būt po ranka jai kiaušiniai bent du.

Eina kiškis takučiu su Velykų margučiu! Ne ilgai kiškutis ėjo, jam į galvą vilkas dėjo ir užstatė jam mažutį, gražų ant akies margutį..
Su Šv. Velykom!

Ėjo senis į namus, nešė savo kiaušinius.
Tik staiga jisai paslydo, ir kiaušiniai jo iškrito!
Kaip bobutei pasakyt, kad nebus jai ką dažyt?
Su Šv. Velykom! Ir saugokitės!

Jau Velykos, jau Velykos,
Per kalnelį saulė ritos.
Ritos ritos ir pargriuvo,
Kai pargriuvo taip ir buvo.
Su Šv Velykom.

Tuk tuk tuk.. aš margučiu į ekraną barbenu, man nereikia pinigų, duok man maišą šypsenų, jei dabar nenusijuoksi šimtą kartų tau užduosiu.. Su Šv Velykom.

Atkeliavo du viščiukai,
Vienas su kiaušinėliu.
Ar tu šiandien išsiritęs?
Su Šv. Vėlykomis tave!

Vėlykos ateis labai gražiai,
Ridensim kiaušinėlius mes labai, labai,
Net jei Vėlykom nuotaika sugadinai,
Kiškiukai ir bobutė tavęs nepamirš tikrai. Tikriausiai lauki jų labai,labai,
Tau kiaušinėliai svarbūs net labai,labai,
Juk šventė laukia nuostabi tikrai,
O ji tai Vėlykos ar žinai?

Vėlykų margučiai dažytom spalvom,
Vėlykų margučiai geltonom spalvom,
Įvairios tos spalvos laikysis ilgai,
Jei Tu Velykas atšvesi gerai!

Mušk kiaušinį, muški kitą ir Velykas švęsk šį rytą.

Sniegutis tirpsta,
Žibutės žydi,
Saulytė šviečia skaisčiai danguj -
O šypsenėlė tavam veidely turėtų šviesti ištisus metus,
Kad Velykų kiškelis atneštų kiaušinius ne žalius..
Su pavasario švente!!

Bėga zuikis per laukus,
Kiaušiniais daužo grumstelius,
Jei kiaušiniai nesuduš,
Tai Velykos linksmos bus..

Zuikis miega su Zuikiene,
Bet sapnuoja jis Lokienę.
Muistos zuikis, šokinėja,
Jaučia kiaušiai ridinėja.
Čiupt už klyno, o brolyti -
Abu kiaušiai nudažyti!

Su Velykom!

Susėdę męs prie šventinio Velykų stalo,
Susidaužę išmargintais margučiais
Išgerkime po taurę putojančio šampano,
Ir pasveikinkim vieni kitus linkėdami: nedulkėto gyvenimo kelio.

Velykų bobutė pasiuvo terbelę,
Mažutį plyšelį paliko, vargšelė.
Kiaušinukai išbyrėjo,
Kol jinai apsižiūrėjo…
Neverk, negavęs kiaušinukų
Išgerk raminančių vaistukų -
Šampanas tave nuramins,
Liūdesį kaip mat nugins!

Auksinį kiaušinį raiboji padėjo,
Ilgai kudakavo, pati juo gėrėjos.
Pabandysiu tą stebuklą iš jos išvilioti
Per Velykas noriu tau padovanoti!

Jei velykiniai margučiai
kaip pavasario zuikučiai
Atriedės į tavo kiemą
ir pašvęntins ten kiekvieną,
Tu žinoki nepamirški,
kad pavasaris atėjo
ir Velykos atskubėjo!!!

Pirmas pavasario lietus
Jau atgaivino žemę.
Žiedai pasklido po lankas -
Širdy taip linksma, gera!
Leisk pasveikinti tave
Su pavasario švente -
Linkiu džiaugsmo begalinio
Daug velykinių kiaušinių!

Jei velykiniai margučiai
kaip pavasario zuikučiai
Atriedės į tavo kiemą
ir pašvęntins ten kiekvieną,
Tu žinoki nepamirški,
kad pavasaris atėjo
ir Velykos atskubėjo!!!

Pilnos parduotuvės žmonių
Ir jaunimo ir senų.
Kažin kas tokio nutiko?
A, tai artinas Velykos!

Striksi zuikis pievele
Su gera, gera žinia -
Velykos tuoj ateis,
Kiaušiniauti visi eis.
Kraustykis ir tu nuo krosnies
Šventes jau visai ant nosies!

Saulės zuikutis mane pabučiavo,
Išaušo linksmas Velykų rytas.
Ir vėlgi šventė pas mus atkeliavo,
Ir vėlgi saulė padange ritas.

Švelniausiais žodžiais nudažytas, Šiandien į jūsų kiemą ritas Velykinis margutis, nešdamas šiltus jausmus.

Velykų rytą šviečia saulė
Ir šypsosi visi vieni kitiems.
Koks nuostabus yra pasaulis,
Kaip gera širdyse visiems!

Kai tyliai užmiega visi vaikai,
Ir verias vartai sapnų karalystėn,
Tyliai už lango jau girdisi štai
Velykų bobutė iš toli atklysta. Neša ji tyliai didžiulius krepšius,
Pilnus spalvotų margučių
Džiaugsis vaikai ryte kai pabus
Plos jie smarkiai katučių.

Per pievą, per lauką, per ošiančią girią, Vėlykos kaip paukštė giedodama skris, Ir visa, ir visa kas rudenį mirė, Vėl augti, žydėti ir džiaugtis atgims... Atgimusi gamta dovanoja pačią gražiausią pavasario šventę – šventas Velykas. Šviesos tavo namams, skaidrumo tavo mintims, gėrio ir grožio tavo darbams!   Pažadinus, kas buvo užmigdyta,
Velykų saulė patekėjo rytą,
Prikelė žolę, medį, plukės žiedą
Ir vis linksmiau per aukštą dangų rieda. Per velykų šventą rytą tūkstančiai margučių ritas,
Ritas žalias ir raudonas,
Gelsvo jau įskeltas šonas,
Tegul skyla tegul dūžta,
O tau laimės lai netrūksta.
Su Šv. Velykom.
  
 
Jau tokia gaidžių dalia - su margučiais jie stale, bet po to ateis Kalėdos - žąsinų ir kalakutų bėdos.
   Štai ir linksmi vėlykiniai sveikinimai.
 
Du gaideliai žirnius kūlė, jų kiaušiniai susidūrė! Pirmą dieną mėlynavo, antrą dieną pažaliavo. Mainėsi visom spalvom! Su Velykom! Su šventom!
  
 
Gal dar nežydi lauko gėlės Ir drugio sparnas skruosto nepalies.
Tegul pakils, kas rudenį nunyko, Tegul Velykų saulė mums vėl švies!
  
 
Vėlykos jau atėjo, kiaušinių daug pridėjom, o šiandieną juos daužysim, lukštelius išbarstysim..
  
Kelk aukštyn, puriena, gintarinį žiedą,
Jau seniai žilvitis Aleliuja gieda.
Atpirkėjui lenkias obelys už lango,
Vyturio giesmelė kyla jau į dangų.  
Aš - Velykinė bobutė, dovanoju po margutį. Žalią - simbolį stiprybės, melsvą - santaikos, ramybės, o raudoną - nuo širdies - meilės simbolį vilties. Su Šv. Velykom! 
  
 
Tegul Vėlykos šitos būna, kaip saulė, ežeras ramus. Tegul sekmė ir laimė lydi Jūsų troškimus.. Su Šv. Velykom Kai varsom auksinėm žemė puoštis ima,
Varpas visus šaukia į prisikėlimą.
Sklinda žvakių kvapas, ir vargonai gaudžia.
Pajunti, kaip rankos maldai susiglaudžia.
  
 
Ryžtingai nubloškęs ir tamsą, ir šaltį,
Pavasario šėlsmas vėl kelia jausmus.
Pajuskim tikėjimą, meilę ir viltį,
Vėlykos sugrįžo! Vėlykos pas mus!
  
 
Suskambo Velykų varpai sidariniai -
Šviesiau bus krūtinėj, laukuos ir gimtinėj.
Ir Kristus, ir Žemė, tiek vargo iškentę,
Mums atneša linksmą Išganymo šventę.  
Vėlykos, Vėlykos ateina pas mus. Gražiausi margučiai ateina pas jus. Kaip saulė, kaip medis margutis ridenas, tik dieną ir naktį per meilę gyvena.
  
Vis šilčiau mus sveikina saulė,
Greitai ties žalią ranką beržai,
Moja parskrendančios gervės,
Krykštaus ir čiurlens upeliai smagiai..
 
 
Ir su margučiais, su Šv. Velykom,
Ir su pirmais pavasario žiedais!
Palaiminto prisikėlimo ryto,
Gyvenimo su džiaugsmo spinduliais! Juokingi vėlykiniai sveikinimai. Tai kas kad pievose nei pienių , nei žvangučių... Tegul žydi jose šimtai margučių!   
Zuikučiai po pievas
Ridens margučius
Ir laimės atneš į
Tavo namučius.
  
 
Tegul gyvenimas būna toks šviesus, kaip kiaušinio baltymas, te saulėtas - kaip kiaušinio trynys, o sunkumai - trapūs, kaip kiaušinio lukštas. Su Šv. Velykom!
  
Velykų bobutė po miestą skrajoja
Ridena ji margučių šimtą,
Velykų rytas - už lango švinta!
     Šventos Vėlykos mus lanko jau čia, Gražiausi margučiai stuksena šalia... Šventos Vėlykos aplanko visus, Išsprogę kačiukai džiugina mus.
Ir su margučiais, su šv. Velykom, Ir su pirmais pavasario žiedais! Palaiminto prisikėlimo ryto, Gyvenimo su džiaugsmo spinduliais!    Per Šv. Velykas suskamba Prisikėlimo varpai ir gamta pabunda, tad neliūdėkime per Velykas - linksminkimės!
  
 
Tai kas, kad pievose nei pienių nei žvangučių, tegul žydės šimtai linksmų margučių..
 
 
Pažadinus kas buvo užmigdyta, Velykų saulė patekėjo rytą. Prikėlė žolę, medį, plūkės žiedą ir vis linksmiau per aukštą dangų rieda.. Su Šv. Velykom!
 
 
Tegul Kristaus prisikėlimo šviesa aplanko visų Jūsų namus. Tegul netrūksta darnos ir skalsos prie stalo. Prisiminkite, kad tas, kas juokiasi, visados nugali verkiančius.
 
 
 
Sveikiname su Šv. Velykomis. Linkime kietų kiaušinių ir puikaus savaitgalio! (juokingas vėlykinis sveikinimas)
 
 
Velykų džiaugsmas ir palaima
Telydi Jūs žingsnius visus,
Tegul varpai pašaukia laimę,
Te žodžiai atneša džiaugsmus!
Su Šv. Velykom!

Vėlykos jau atėjo, kiaušinių daug pridėjom, o šiandieną juos daužysim, lukštelius išbarstysim..

Vėlykos, Vėlykos ateina pas mus. Gražiausi margučiai ateina pas jus. Kaip saulė, kaip medis margutis ridenas, tik dieną ir naktį per meilę gyvena.

Zuikučiai po pievas
Ridens margučius
Ir laimės atneš į
Tavo namučius.

Tegul Vėlykos šitos būna, kaip saulė, ežeras ramus. Tegul sekmė ir laimė lydi Jūsų troškimus.. Su Šv. Velykom

Aš - Velykinė bobutė, dovanoju po margutį. Žalią - simbolį stiprybės, melsvą - santaikos, ramybės, o raudoną - nuo širdies - meilės simbolį vilties. Su Šv. Velykom!

Tegul gyvenimas būna toks šviesus, kaip kiaušinio baltymas, te saulėtas - kaip kiaušinio trynys, o sunkumai - trapūs, kaip kiaušinio lukštas. Su Šv. Velykom!

Zuikučiai po pievas
Ridens margučius
Ir laimės atneš į
Tavo namučius.

Vėlykiniai sveikinimai tinkami siųsti trumpąja sms žinute:

Gal dar nežydi lauko gėlės Ir drugio sparnas skruosto nepalies; Tegul pakils, kas rudenį nunyko, Tegul Velykų saulė mums vėl švies!

Tvarte žiurkės ruošia puotą, girtas zuikis graužia šluotą. Vištos laksto visos plikos, visiems gera, nes Vėlykos!!!

Glėbį saulės, šilumos, nuotaikos labai geros, daug linksmybių įvairių, nemiegot ligi gaidžių. Ir margučių tau stiprių per Vėlykas aš linkiu...

Gelsvi ančiukai
iš margučių ritas -
Ir pateka auksinis Velykų rytas...
Su Šv. Velykom!

Pažadinus, kas buvo užmigdyta,
Velykų saulė patekėjo rytą,
Prikelė žolę, medį, plukės žiedą
Ir vis linksmiau per aukštą dangų rieda
Su šv.Velykomis!

Tegul šventų Velykų varpo dūžiai
Širdy palieka laimę amžinai.
Palaiminto prisikėlimo ryto,
Gyvenimo su džiaugsmo spinduliais
Su šv.Velykomis!

Tarsi Velykų kiaušinukai tebus pusti tavo zandukai.
lai saule tau buciuos nosyte,kai tu prabusi Velyku ryta.....
Su šv.Velykomis!

Rieda rieda kiaušinukas, ritas ritas marguciukas.
Iskabinki viduriuka, rasi aukso gabaliuka,
linksmas bus pavasariukas.
Su šv.Velykomis!

Kai kėlėsi Jėzus gyventi - tai tam, kad gyventų žmogus,
Jkad lemtį galetų pakelti,
Jsunkumams kad būt pakantus.
Su šv.Velykomis!

Gelsvi ančiukai iš margučių ritas - Ir pateka auksinis Velykų rytas... Su Šv. Velykom!

Pažadinus, kas buvo užmigdyta, Velykų saulė patekėjo rytą, Prikelė žolę, medį, plukės žiedą Ir vis linksmiau per aukštą dangų rieda.

Tegul šventų Velykų varpo dūžiai Širdy palieka laimę amžinai. Palaiminto prisikėlimo ryto, Gyvenimo su džiaugsmo spinduliais.

Ir su margučiais, su šv. Velykom, Ir su pirmais pavasario žiedais! Palaiminto prisikėlimo ryto, Gyvenimo su džiaugsmo spinduliais!

Tai kas kad pievose nei pienių , nei žvangučių... Tegul žydi jose šimtai margučių!

Vis šilčiau mus sveikina saulė, Greitai ties žalią ranką beržai, Moja parskrendančios gervės, Krykštaus ir čiurlens upeliai smagiai...

Velykų džiaugsmas ir palaima Telydi Jūs žingsnius visus, Tegul varpai pašaukia laimę, Te žodžiai atneša džiaugsmus!

Sveikiname Jus su Šv. Velykom! Tegul kartu su pavasariu į Jūsų namus ateis ramybė, šiluma, džiaugsmas ir tikėjimas.

Sveikiname su Šv. Velykomis. Linkime kietų kiaušinių ir puikaus savaitgalio!

Tegul Kristaus prisikėlimo šviesa aplanko visų Jūsų namus.Tegul netrūksta darnos ir skalsos prie stalo. Prisiminkite, kad tas, kas juokiasi, visados nugali verkiančius.

Girdyk vyrą kalciu švinu, kad neliktu be kiaušinių.Juk Velykos jau artėja tegul lukštas sustiprėja.

Tuk tuk tuk aš margučiu Į ekraną barbenu, Man nereikia pinigų Duok man maišą šypsenų, Jei dabar nenusijuoksi Šimtą kartų Tau užduosiu... Su Šv Velykom.

Kai girtas viščiukas margutį ridena, o boba ateina su šnapso bonka ir baltas arklys palei langą vaidenas, žinok kad Velykos jau lanko Tave:)

Vaisių stalas ir bonkutė, skanus tortas ir silkutė, galvos skausmas, skrandžio ydos.... tai vadinasi Velykos.

Jau velykos,jau velykos Ir kiaušinių pilnos gryčios. Nusimarginai ir tu, Gal ne vieną , gal ne du. Tai linkiu linksmų, gražių, Tų margų dviejų dienų.

Kiškis bėga per laukus, kiaušiais daužo grumstelius... Neduok dieve jie suduž - tai Velykos liūdnos bus :)

Tegul šventų Velykų varpo dūžiai Širdy palieka laimę amžinai. Palaiminto Prisikelimo ryto, Gyvenimo su džiaugsmo spinduliais.

Vėl dangaus skliautai šviesėja, Linksmas paukščių čiulbesys. Tegul skambus Velykų Aleliuja, Uždega naujas, šviesias viltis.

Šventos Velykos mus lanko jau čia, Gražiausi margučiai stuksena šalia... Šventos Velykos aplanko visus, Išsprogę kačiukai džiugina mus. Su Šv. Velykom.

Margas margas margutukas, drūtas mielas smailučiukas, pokšt per galą, per abu, barkšt į kaktą - nėr lygių ! Su Šv.Velykom!

Pirmieji berželiai žaliuoja, Saulutė gera, lyg mama, Margiausiais margučiais marguoja Pavasario šventė linksma.

Su saulės spinduliu pirmuoju, Su džiaugsmo šypsenom veiduos Velykų rytmetį ankstyvą Suklupsime šventos maldos, Kurią kuždės ne lūpos. Širdys žodžius švenčiausius atkartos! Laimingi būkite sulaukę Prisikėlimo valandos!

Gaivi, lyg pavasario vėjas, Alsuojanti meilės dvasia, Šviesiausioji šventė artėja Pasveikinkim ją mintyse, Sudėkim į maldą karščiausią Plakimą kiekvieno širdies, Su Jėzum kartu prisikelkim, Ir sielas palaima užlies...

Ryžtingai nubloškęs ir tamsą, ir šaltį, Pavasario šėlsmas vėl kelia jausmus. Pajuskim tikėjimą, meilę ir viltį, Velykos sugrįžo! Velykos pas mus!

Kad velykų pyragais kvepėtų namai, kad linksmybės ir juokas klegėtu ilgai, kad bičiuliai ir šypsenos būtų šalia, kad širdį sušildytų švenčių šviesa. Su Šv. Velykom!

Saulės zuikučių ir gražių margučių, pavasarinio vėjo ir lietaus niekadėjo, ryto rasos ir pavasarinės aušros... Su Šv. Velykom!

Mušk kiaušinį, mušk kaimyną, tik nemuški jam į klyną, jo kiaušiniai ne margi, rimtam darbui jie skirti.

Girtutis zuikutis ridena baronką. Velykų bobutė atbėga su bonka. Šiandien aplankys jie kiemą kiekvieną, Kad primintų , jog šiandien gertum ne pieną.

Nerimuosiu as eilučių, Nes nemoku to daryt. Tau linkiu skanių margučių, Tą galiu aš pasakyt! Su. Šv Velykom!

Pe Velykų šventą rytą Tūkstančiai margučių ritas. Ritas žalias ir raudonas, Gelsvo jau įskeltas šonas. Tegul skyla, tegul dūžta, O jums laimės lai netrūksta. Su Šv.Velykom!

Tai kas, kad šiemet toks pavasaris vėlyvas Ir nematyti tėviškėj pražydusių žibučių. Tegul Velykų džiaugsmas kiekvienoj širdy bus gyvas Su beržo šakele ir kraitele margučių.

Suskambo Velykų varpai sidariniai - Šviesiau bus krūtinėj, laukuos ir gimtinėj. Ir Kristus, ir Žemė, tiek vargo iškentę, Mums atneša linksmą Išganymo šventę.

Ryžtingai nubloškęs ir tamsą, ir šaltį, Pavasario šėlsmas vėl kelia jausmus. Pajuskim tikėjimą, meilę ir viltį, Velykos sugrįžo! Velykos pas mus!

Jau margučiai nudažyti, reikia skubiai juos daužyti! Gal atsukim buteliuką ir išgerkim po stikliuką, pabučiuokime visus ir Velykos linksmos bus!

Eina kiškis takučiu su Velykų margučiu! Ne ilgai kiškutis ėjo, jam į galvą vilkas dėjo ir užstatė jam mažutį, gražų ant akies margutį.. Su Šv. Velykom!

Per pievą, per lauką, per ošiančią girią, Velykos kaip paukštė giedodama skris, Ir visa, ir visa kas rudenį mirė, Vėl augti, žydėti ir džiaugtis atgims...

Per žolytę ar per sniegą mažas vėžimaitis rieda. Traukia jį gražus arkliukas ,o vairuoja jį viščiukas. Linki laimės ir sveikatos, siūlo brendžio ir arbatos. Su šv.Velykom!

Su Velykom! Bučiuoja pavasario saulė. Su Velykom! Linguoja pirmieji žiedai. Su Velykom! Dainuoja parskridusi paukštė. Te džiaugsmo pilni bus namai...

Per velykų šventą rytą tūkstančiai margučių ritas, Ritas žalias ir raudonas, Gelsvo jau įskeltas šonas, Tegul skyla tegul dūžta, O tau laimės lai netrūksta. Su Šv. Velykom.

Juda mažas spinduliukas, O jo vardas juk - Viščiukas, Išsirito jis šį rytą, Iš kiaušinio nudažyto.

Velykų bobutei sutrūko terbutė, Pabiro ant žemės bobutės margučiai, Nuo šiol ji vedžiojas dieduką kartu, Kad būt po ranka jai kiaušiniai bent du.

Ėjo senis į namus, nešė savo kiaušinius. Tik staiga jisai paslydo, ir kiaušiniai jo iškrito! Kaip bobutei pasakyt, kad nebus jai ką dažyt? Su Šv. Velykom!

Vėlykų margučiai dažytom spalvom, Vėlykų margučiai geltonom spalvom, Įvairios tos spalvos laikysis ilgai, Jei Tu Vėlykas atšvesi gerai!

Du gaideliai žirnius kūlė, jų kiaušiniai susidūrė! Pirmą dieną mėlynavo, antrą dieną pažaliavo. Mainėsi visom spalvom! Su Velykom! Su šventom!

Su paukščiais ir saulės gerąją šviesa, Su spindinčia krikštolo ryto rasa. Su pirmu šalpusnio kukliu žiedeliu, Su pačiu gražiausiu margučiu! Su Velykom !!!

Vištos kudakuoja, laksto po laukus, O kai jas pakratom, gaunam kiaušinius. Imame teptuką, dažom margučius, Su Šventom Velykom sveikiname Jus!

Pavasaris visus bučiuoja, Kiaušiniai ant stalų marguoja. Džiaugsmo Jums Velykų rytą ! Apmėtykit kiaušiniais vienas kitą !

Jei su savim turi bonkutę, nepamiršk pasikviesti Velykų bobutę. Ir jei išgėręs ką negero veiki, atsargiai, kad kiaušiniai tik liktų sveiki! Linksmų šv. Velykų!

Kelk aukštyn, puriena, gintarinį žiedą, Jau seniai žilvitis Aleliuja gieda. Atpirkėjui lenkias obelys už lango, Vyturio giesmelė kyla jau į dangų. Kai varsom auksinėm žemė puoštis ima, Varpas visus šaukia į prisikėlimą. Sklinda žvakių kvapas, ir vargonai gaudžia. Pajunti, kaip rankos maldai susiglaudžia. Su šv. Velykomis.

Su pavasariu, su atgimstančia gamta ir jausmais. Tegul rytmetiniai bažnyčios varpai dovanoja jums sielos ramybę, meilę, atleidimą savo neprieteliams. Įsileidžia į savo širdį užuojautą ir supratimą. Dovanokit meilę visur ir visada. Su šv. Velykom !

Ryžtingai nubloškęs ir tamsą, ir šaltį, Pavasario šėlsmas vėl kelia jausmus. Pajuskim tikėjimą, meilę ir viltį, Velykos sugrįžo! Velykos pas mus!

Per pievą, per lauką, per ošiančią girią, Velykos kaip paukštė giedodama skris, Ir visa, ir visa kas rudenį mirė, Vėl augti, žydėti ir džiaugtis atgims...

Gal dar nežydi lauko gėlės Ir drugio sparnas skruosto nepalies; Tegul pakils, kas rudenį nunyko, Tegul Velykų saulė mums vėl švies!

Velykos, Velykos ateina pas mus. Gražiausi margučiai ateina pas jus. Kaip saulė, kaip medis margutis ridenas, tik dieną ir naktį per meilę gyvena.

Tvarte žiurkės ruošia puotą, girtas zuikis graužia šluotą. Vištos laksto visos plikos, visiems gera, nes Velykos!!!

Glėbį saulės, šilumos, nuotaikos labai geros, daug linksmybių įvairių, nemiegot ligi gaidžių. Ir margučių tau stiprių per Vėlykas aš linkiu...

Šventos Velykos mus lanko jau čia, Gražiausi margučiai stuksena šalia... Šventos Velykos aplanko visus, Išsprogę kačiukai džiugina mus.

Po džiaugsmo margutį į širdį, Po laimės margutį į mintį, Po meilės margutį į žodį, Kad šiltos Velykos pabudintų grožį.

Dilin, aš tavo mobilus svetys. Ar prie Velykų stalo man dar vietos liko ? Šiltų linkėjimų pilna mano širdis, Te su pavasariu gražiausios pranašystės išsipildo.

Už pavasarį tostą, už meilę, Už jausmus ir už didelę laimę... Prie Velykinio šventinio stalo Jūs patvirtinkit tostą šį mano - Už gyvenimą CINKT.

Pražydo margučiai raudoni, žali, Velykinio stalo grabiam vidury, Kai šitiek linkėjimų, šypsenų, saulės, Lai būna palaimintas mūsų pasaulis. Šiltų Velykų.

Ridu ridu marguliuką Atvelykio takučiu. Nupiešiau ant jo paukščiuką, Kad užtektume dainų, Kad žydėtų mūsų dienos, Darbus laimintų dangus, Kad sugriūtų kreivos sienos, Kai tekės sėkmės medus.

Jau velykos štai atėjo ir margučiai atrėdėjo, džiaugsmo linki jums geltonas, meilės žada jums raudonas, žalias sako būkit laimingi, mėlynas išlikit ištvermingi.

Kas čia daros? Kas čia daros? Visi šaukia - kiaušų balius. Rieda kiaušius su kiaušiukais Ir juos vejasi viščiukas. Su šventėm!

Pasveikinkim bundančią žemę malda - Artėja lauktoji šviesi valanda: Lyg krištolas tyras varpų skambesys Tuoj džiugią naujieną visiems pasakys... Pasveikinkit bundančią žemę malda Ir būkit laimingi kasdien, visada !

Pirmieji berželiai žaliuoja, Saulutė gera, lyg mama, Margiausiais margučiais marguoja Pavasario šventė linksma. Skubėkit, vaikai, pievos šaukia. Kas gali ramus šiandien likt ?! Skubėkit, gal pasiseks jums Velykų kiškutį sutikt ?

Laukais, nusėtais pienėm geltonom, Velykos atlėkė pavasario taku, Atnešdamos visoms žmonių kartoms Prisikėlimmo dovaną, apjuostą saulės spindulių. Te tavo dienos būna pakylėtos Atbundančios jausmų šviesos. Toks paprastas ir šventas rytas, Jo rasose Velykos prausia saulės zuikučius. Pažvelk naujai į grožį, jau neregėtai neregėtą, Tegu jisai prikels naujam gyvenimui Užgesusius jausmus.

Švelniausiais žodžiais nudažytas, Šiandien į jūsų kiemą ritas Velykinis margutis, nešdamas šiltus jausmus.

Žiedais išmargintą margutį Velykų paštas atridens. Linguos pamiškėj žibutės, Pavasaris širdim srovens.

Linksmybių saulės virš Velykinio dangaus, Džiaugsmo ir meilės širdyje žmogaus...

Nusijuokė Velykų saulė Ir nešdama linksmybę beldžias į namus. Būkit pasveikinti, brangieji, Lai teka džiaugsmas pro širdies vartus.

Ateis Velykų rytas ir pievos sužaliuos, išbėgs iš miško briedis, kiaušiniais pamojuos. Su šv. Velykom

Saulė šviečia, gamta bunda, tai Velykos atidunda. Lai jos atneša daug laimės, maišą pinigų ir meilės. Su šv.Velykom!

Ir su margučiais, su šv. Velykom, Ir su pirmais pavasario žiedais! Palaiminto prisikėlimo ryto, Gyvenimo su džiaugsmo spinduliais! Vis šilčiau mus sveikina saulę, Greitai ties žalią ranką beržai, Moja parskrendančios gervės, Krykštaus ir čiurlens upeliai smagiai... Velykų džiaugsmas ir palaima Telydi Jus žingsnius visus, Tegul varpai pašaukia laimę, Te žodžiai atneša džiaugsmus!

Su atbundančiu pavasariu, sugrįžtančiais paukščiais artėja pati gražiausia pavasario šventė - Velykos. Tegul į Jūsų namus ateina švelnus saulės spindulys, pirmųjų pavasarinių gėlių kvapas, o kartu su numargintais margučiais stiprybė, meilė ir džiaugsmas. Jums noriu palinkėti iš visos širdies, Kad sieloje gerumo gėlės skleistųs. Kad jėgos vėl atgimtų su gamta, Kad šviesią mintį dar geresnę keistų. Kad duona ir medum kvepėtų Jūs namai, Kad būtų jie užuovėja saugiausia. Kad baltas angelas - dangaus pasiuntinys - Juos saugotų, globotų, neapleistų. SU GRAŽIAUSIA PAVASARIO ŠVENTE !!!

Ateis pavasarėlis, gegutė užkukuos, atbėgs iš miško briedis, kiaušiniais pamojuos !

Sveiki sulaukę šventų Velykų ! Sveiki pakilę šviesiausią rytą ! Sveiki išvydę stebuklą brangų ! Džiaukimės, laimė visus aplankė...

Žinia išsvajota sielą gaivina, Džiaugiasi žmonės, žydi gėlynai, Maldos karščiausios plaukia į dangų - Šventos Velykos visus aplankė !

Facebook komentarai: