Vestuviniai sveikinimai, Vestuvių sveikinimai, Sveikinimai su vestuvėmis

Primary tabs

Vestuvių sveikinimai

Visi geriausi vestuvių sveikinimai vienoje vietoje

Tegul ant jūsų bendro kelio
Žiedai gražiausi pražydės.
O sutuoktuvių proga linkim
abiems Jums laimės didelės
Tegul vienos širdies plakimą
Kita širdis visad išgirs.
Jeigu jau suvedė likimas
Tegul jau niekad neišskirs.

Būkite vienas kitam saulė – ji kelia nušviečia.
Būkite vienas kitam rasa – ji dulkės nuo kaktos nušluosto.
Būkite vienas kitam vandeniu – jis ištroškusį pagirdo.
Būkite vienas kitam draugu, tikru draugu, kuris gyvenime viską atstotų.

O dviese juk geriau,
Ir saulę šviečia maloniau,
Ir gėlės žydi skaisčiau.
Bet dviese ir sunkiau -
Gyventi reikia jau už du,
Kentėt ir džiaugtis vėl kartu.

Dvi širdys kaip viena lai plaka,
Tenedreba audroj ir vėjy,
Suraskite į laimę taką, -
Drauge žigiuodami, Jaunieji!

Eikit gyvenimo saulės sutikti, neškit šypseną, laimę kartu. Tegul niekas nedrįsta sutrypti, kas svajonėse buna brangu. Eikit – šypsokites kaip šypsosi saulė, šildykit šypsena širdis visų, tegul šviečia vien laimė pasauly tegul Jum būna be galo šviesu.

Būkit laimingi, Išskleidę laimės bures, Būkit laimingi, Pakėlę džiaugsmo taures, Būkit laimingi, Apsupti augančių vaikų, Būkit laimingi, Lydimi nesibaigiančių Meilės kerų!

Šeimyninis gyvenimas yra subtilus muzikinis instrumentas. Neįtempsi - -neskambės, pertempsi - nutrūks. Viskas turi būti gerai sustyguota. Linkiu, kad jūs puikiai sustyguotumėt savo šeimyninį instrumentą.

Jūsų rankos sujungtos bendram gyvenimui. Tad eikit, ir nepaleiskit jų. Sėkmės!

Tegu Jūs laimės rūmas bus šviesus, Kada jausmai ant aukuro sudėti! Ir meilė - laimė, lankanti namus - Jums dovanotų daug dienų saulėtų.

Galima turėti daug pinigų, bet jie neatneš laimės. Už pinigus galima nusipirkti lovą, bet ne jos šilumą. Už pinigus galima nusipirkti žmogų, bet ne jo meilę. Tad linkiu, kad jūs turėtumėte ir pinigų, ir laimės, ir šilumos, ir meilės!

Jūs tokie turtingi: turit bendrą kelią, Turit vieną tikslą, ateities planus Turit meilės laužą, turit vienas kitą. Saugokit šį turtą jis labai trapus.

Kaip nuostabu surasti meilę, Kai nesitiki visai. Švelnumą ir beribę laimę Pajausti dviese jau kitaip. Tas subrandintas dviejų jausmas – Likimo dovana. Skraidykit sieloje lyg paukščiai Ir būkit amžinai šalia!

Ir kliūties nepabūgtumėt pirmos, Kad akys, rankos, žodžiai, balsas Kasdien ieškotų džiaugsmo, šilumos.

Kiek pavasarių žaliuoja prieky, Mokėkit laukti - patys jie ateis, Gyvenimą mylėdami mokėkit Dalytis juo kai reikia su kitais.

Vestuvių proga norėčiau palinkėti, kad niekada negestų meilės ir laimės liepsna, kad džiaugsmas lydėtų visuose bendro gyvenimo keliuose.

Būkit laimingi vienam pasauly, Ant vieno kelio, po vieną saulę Meilę branginkit, laimę apginkit žiedais žydėkit, žiedus auginkit. Būkit laimingi.

Mes vėl visi suplauksim į jūsų vestuves: Pirma į Sidabrines,vėliau į auksines. Gyvenimas tebūna ilga, šviesi daina ir laimė tikra - lyg taurė sklidina.

Mokėkit gimti kas dieną, kas sekundę Ir savyje išsaugoti kitus, Tegul pro šalį dienos nepradunda. Te jos ilgesnės būna už metus.

Tegu mėnuo ir žvaigždės kvatojas, Tegu plazda šilku kaspinai, Tegul širdys iš meiles liepsnoja Jums kartu nuo šiandien amžinai.

Šiandien du keliai suėjo į vieną kelią
Į didelį, prasmingą ir nelengvą.
Šiandien širdys dvi sukūrė jūsų šeimą,
Dvi širdys gyvenimo keliu tegul ir veda.

Būkite laimingi, suradę vienas kitą,
Būkite laimingi, kaip du žiedai pražydę,
Būkite laimingi, sumainę auso žiedus,
Neškit į gyvenimą vien džiaugsmą, laimę, dainą.

Mes linkime gyvenimo darnos,
Kad meilė vainikuotų laimės kelią,
Pasitikėjimas neblėstų niekados
Ir neužgestų židinio ugnelė.
Būkite laimingi, sumainę aukso žiedus!

Mieli jaunavedžiai,
Te saulė Jus visad sušildo..
Te meilė būna visada..
Te Jūsų norai išsipildo..
Te pranašas Jums laimę lemia..
Te šie žiedai Jums amžiams lieka..
Ir dar labai, labai linkime Jums tai,
Kas geriausia ir mieliausia šioj žemelėj..

Ir kliūties nepabūgtumėt pirmos,
Kad akys, rankos žodžiai, balsas
Kasdien ieškotų džiaugsmo, šilumos.

Gyvenimas – tai nuostabi kelionė
Per miglą, smiltį ir putojančias bangas.
Lai židinio ugnelė šviečia ir vilioja,
Sujungdama dvi širdys ir svajas!

Mylėkite, kaip žvaigždės myli naktį,
o dangaus skliaute mėnulio pilnatis.
Mylėkite, nes meilės turi užtekti,
kol plaks krūtinėje širdis.

Jau likimas Jums žiedus sumainė,
Jau prisiekta mylėt amžinai.
Tegul būna graži Jūsų meilė,
Tegul gimsta Jums gražūs vaikai.

Facebook komentarai: